Regulator kotła stałopalnego

pol Article in Polish DOI:

Maciej Szumski Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

Praca zawiera krótki opis procesów spalania w kotle retortowym spalającym węgiel kamienny, wykonane badania kotłów oraz realizację regulatora procesu spalania. Celem pracy jest opracowanie algorytmów ekologicznego i ekonomicznego spalania węgla w kotłach retortowych. Przedstawiono realizację algorytmu Fuzzy Logic opartego na charakterystyce statycznej kotła.

Słowa kluczowe

logika rozmyta, proces spalania, sterowanie obiektów przemysłowych

Regulator for coal boilers with spiral feeders

Abstract

The paper includes a brief description of processes occurring during burning of coal in a coal boiler, measured characteristics of such boilers and an implementation of a burn process controller. The goal is to create control algorithms ensuring ecological and economical process of burning coal in boilers with spiral feeders. Presented is an implementation of Fuzzy Logic algorithm based on static characteristics of a boiler.

Keywords

control of industrial facilities, fuzzy logic

Bibliography

  1. [AW95] Karl Johan Astrom, Bjorn Wittenmark Adaptive Control. 1995 
  2. [ChKZ80] Witold Chmielnicki, Krzysztof Kasperkiewicz, Bernard Zawada Laboratorium Automatyzacji Urządzeń Sanitarnych, Wydawnictwa PW 1980 
  3. [DDJO07] Michał Domański, Ladislav Dzurenda, Marek Jabłoński, Jan Osipiuk Drewno jako materiał energetyczny, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007 
  4. [Jar96] Józef Jarociński Techniki czystego spalania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1996 
  5. [Jęd77] Jacek Jędrzejowski Podstawowe procesy przemysłowe. Przemysł energetyczny. Wydawnictwa PW 1977 
  6. [Koł64] Leon Kołodziejczyk Urządzenia kotłowe ciepłownicze i technologiczne Arkady 1964 
  7. [LL06] Lennart Ljung System Identification: Theory for the User. Prentice Hall 2006 
  8. [MizR94] Krystyna Mizielińska, Marian Rubik Źródła ciepła. Ciepłownictwo. Poradnik. 
  9. [Ross07] Timothy J. Ross Fuzzy Logic with engineering applications. Wiley 2007 
  10. [Tat02] Piotr Tatjewski Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych. Struktury i algorytmy. EXIT 2002