Układy sterowania procesami obróbki z dodatkowymi pętlami sprzężenia zwrotnego od przedmiotu obrabianego i narzędzia

pol Article in Polish DOI:

Jerzy Kapcia Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Download Article

Streszczenie

W referacie przedstawiono próby zastosowania dodatkowych sprzężeń zwrotnych w układach sterowania maszyn na przykładzie pilarki oraz frezarki sterowanej numerycznie. Ideą wprowadzenia takich rozwiązań jest budowa układów sterowania i diagnostyki, które - w myśl zasady, iż: "lepiej zapobiegać uszkodzeniom niż potem je naprawiać" - korygują proces sterowania tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia maszyny lub przedmiotu obrabianego.

Słowa kluczowe

sprzężenie zwrotne, układ sterowania

Control systems with extra feedback from workpiece and machine tool

Abstract

The article presents working control system with extra feedback from machine tool and workpiece on example of sawing machine and milling machine. The idea to engineer (design) control and diagnostic systems has it roots in the golden rule: "Better prevent from damages than repair them". Thanks to their features the control process is corrected against a machine tool or a workpiece breakdowns.

Keywords

control system, feedback

Bibliography

  1. Praca zbiorowa, Diagnostyka procesów. WNT 2002.
  2. Piotr Tatjewski , Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych, Exit 2002.
  3. Tomasz P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ 2005.
  4. Piotr Metzger, Anatomia PC, Helion 2001.