Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami do planowania zadań w środowiskach wieloprojektowych

pol Article in Polish DOI:

send Grzegorz Bocewicz , Zbigniew Banaszak , Irena Bach Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska

Download Article

Streszczenie

Efektywne wykorzystanie zdolności produkcyjnych stanowi o konkurencyjności dysponującego nimi przedsiębiorstwa. W tym kontekście istotnego znaczenia nabierają badania związane z planowaniem zadań w przedsięwzięciach. Przedstawiony model referencyjny problemu decyzyjnego łączy oczekiwania użytkownika z możliwościami wykorzystania dostępnych zdolności realizacji przedsięwzięć. Z kolei jego specyfikacja, w terminach problemu spełniania ograniczeń, pozwala na ocenę alternatywnych wariantów przebiegu przedsięwzięć w systemach programowania z ograniczeniami.

Słowa kluczowe

planowanie zadań, programowanie, programowanie z ograniczeniami

CP-driven production process planning in multiproject environment

Abstract

The way enterprise capabilities are used decides about its competitiveness among other ones. In that context modeling aimed at production tasks allocation planning plays a crucial role especially at concurrently executed production orders. The introduced reference model employing constraint programming (CP) paradigm describes both an enterprise and a set of project-like production orders. Moreover, encompassing consumer orders requirements and available production capabilities, the model provides the formal framework allowing one to develop a class of decision support systems aimed at interactive production process planning subject to multiproject environment constraints.

Keywords

constraint programming, process planning, programming

Bibliography

 1. Bach I., Tomczuk-Piróg I., Bzdyra K., Banaszak Z., Zarządzanie wiedzą MŚP (wspomaganie decyzji). W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, T. I, Knosla R., Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2007; 22-31.
 2. Bach I., Bocewicz G., Banaszak Z.: Constraint programming approach to time-window and multiresource-constrained projects portfolio prototyping. In: Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems, IEA/AIE 2008, N.T. Nguyen et al. (Eds.):, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5027, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008, pp. 767-776.
 3. Bach I., Wójcik R. Bocewicz G.: Projects portfolio prototyping subject to imprecise activities specification, In: Conference proceedings of 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC - ICCS’08, Wroclaw, Poland, 2008; 261-272.
 4. Banaszak Z., CP-based decision support for project-driven manufacturing. In: Perspectives in Modern Project Scheduling, (Józefowska J. and J. Węglarz (Ed)), International Series in Operations Research and Management Science, Vol. 92, Springer Verlag, New York, 2006; 409-437.
 5. Barták R. Incomplete Depth-First Search Techniques: A Short Survey, Proceedings of the 6th Workshop on Constraint Programming for Decision and Control, Ed. Figwer J., 2004; 7-14.
 6. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z.: Planowanie pracy zespołu robotów wielofunkcyjnych w systemach potokowej produkcji wieloasortymentowej (Model referencyjny). W: Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2008, str. 635-646.
 7. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z.: Planowanie pracy zespołu robotów wielofunkcyjnych w systemach potokowej produkcji wieloasortymentowej (Interakcyjne wspomaganie decyzji). W: Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2008, 647-660.
 8. Bocewicz G., Banaszak Z., Wójcik R.: Design of admissible schedules for AGV systems with constraints: a logic-algebraic approach, In: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Nguyen N.T., Grzech A., Howlett R.J., Jain L.C. (Eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence 4496, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007; 578-587.
 9. Bzdyra K., Kużdowicz P.: proALPHA - studium przypadku, W: Systemy wspomagania inżynierii zarządzania.- Koszalin: Wyd. Politechniki Koszalińskiej, 2005 s. 177-197
 10. Puget J-F.: A C++ Implementations of CLP, Proceeding of SPICS 94, 1994.
 11. Schulte CH., Smolka G., Wurtz J.: Finite Domain Constraint Programming in Oz, DFKI OZ documentation series, German Research Center for Artificial Intelligence, Stuhlsaltzenhausweg 3, D-66123 Saarbrucken, Germany, 1998.