System SCADA we współpracy ze specjalnym algorytmem sterowania

pol Article in Polish DOI:

send Krzysztof Oprzędkiewicz Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Download Article

Streszczenie

W pracy omówiono zasady realizacji systemu SCADA współpracującego ze specjalnymi algorytmami regulacji ciągłej realizowanymi na platformie sprzętowo-programowej PLC. Dodatkowym zadaniem wykonywanym przez aplikację jest dostrojenie regulatora do procesu na podstawie parametrów modelu obiektu oraz okresu próbkowania algorytmu. Jako przykład rozważono realizację systemu SCADA dla regulatora redukcyjnego zaimplementowanego na sterowniku SIMATIC S7-300 firmy Siemens. Badania testowe zbudowanej aplikacji wykazały pełną poprawność jej działania.

Słowa kluczowe

algorytm sterowania, układ sterowania

The cooperation of a SCADA system with a special control algorithm

Abstract

In the paper general rules of SCADA for special control strategies implemented at PLC platform were presented. An additional job realized by the SCADA is the tuning of the controller with the use of control plant parameters and a sample time. As an example a cancellation controller implemented at SIEMENS SIMATIC S7-300 was presented. Results of tests show that the exemplary application works correctly.

Keywords

control algorithm, control system

Bibliography

 1. Bailey D., Wright E.: Practical SCADA for industry, Elsevier 2003.
 2. Berger H.: Automating with STEP7 in STL and SCL, MCD Corporate Publishing 2001.
 3. Górecki R.: Regulator redukcyjny, Zeszyty Naukowe AGH Elektrotechnika, t. 15 (1996), z. 3, s. 267-279.
 4. Grega W.: Metody i algorytmy sterowania cyfrowego w układach scentralizowanych i rozproszonych, Wyd. AGH, 2004.
 5. Isermann R.: Digital Control Systems, vol. 1 Springer, 1989.
 6. Jakuszewski R.: Programowanie systemów SCADA Proficy HMI/SCADA iFIX, Wyd. Prac. Komp. J. Skalmierskiego, Gliwice 2006.
 7. Kasprzyk J.: Programowanie sterowników przemysłowych, WNT Warszawa 2006.
 8. Oprzędkiewicz K.: Dyskretny regulator redukcyjny i jego praktyczna implementacja, Pomiary Automatyka Robotyka PAR 11/2001, s. 8-15.
 9. Oprzędkiewicz K.: Monitorowanie jakości regulacji w cyfrowych układach sterowania, Pomiary Automatyka Robotyka PAR 4/2002, s. 1-7.
 10. Oprzędkiewicz K.: Symulacyjne dostrajanie specjalnych regulatorów cyfrowych, Automatyka 2003, t. 7 z. 1-2, s. 205-220.
 11. Oprzędkiewicz K.: Problemy implementacji specjalnych algorytmów regulacji ciągłej na platformach sprzętowo-programowych PLC. Mat. XVI Krajowej Konferencji Automatyki, s. 622-632.
 12. http://www.automatyka.siemens.pl/solutionsandproducts/2001.htm
 13. http://www.automatyka.siemens.pl/solutionsandproducts/3564.htm