Wizyjne kamery linijkowe w zastosowaniach przemysłowych

pol Article in Polish DOI:

send Andrzej Syryczyński Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa

Download Article

Streszczenie

Metody wizyjne są coraz szerzej stosowane w przemyśle, głównie do automatycznej kontroli jakości wytwarzania. Do inspekcji produktów wykorzystuje się częściej cyfrowe kamery matrycowe (powierzchniowe). Natomiast kamery linijkowe mają tylko jedną linijkę elementów światłoczułych, a obraz jest składany w komputerze z kolejnych przesłanych linii. Dzięki temu długość obrazu nie jest ograniczona, co umożliwiać na inspekcję materiałów ciągłych. W artykule przedstawiono główne właściwości kamer linijkowych, dokonano porównania obu rodzajów kamer, wskazano pola zastosowań kamer linijkowych, a także podano przykłady najnowszych rozwiązań obrazujące stan techniki.

Słowa kluczowe

kamery linijkowe, metody wizyjne

Vision line scan cameras in industrial applications

Abstract

The vision methods are more and more wider applied in industry, mainly for automatic control of quality the production. In product inspection digital matrix cameras are used more often. However line cameras have only one line of photosensitive units, and an image is completed in computer with next sent lines. The length of the image is not limited, which enables an inspection of continuous materials. In the article the main proprieties of line cameras were introduced, comparison of both kinds of cameras was executed, the fields of applications of line cameras were showed, and the examples of newest solutions illustrating the state of technique were also passed.

Keywords

line cameras, vision methods

Bibliography

-