Analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna systemów bezpieczeństwa o nadzorze informatycznym

pol Article in Polish DOI:

send Waldemar Szulc *, Adam Rosiński ** * Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ** Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

Obserwowany w ostatnich latach rozwój technik biometrycznych umożliwił identyfikowanie osób na podstawie unikalnych cech, jak wielkość i kształt dłoni, odciski palców, głos, oko. Dzięki postępowi w elektronice i technice mikroprocesorowej oraz spadkowi cen, czytniki biometryczne stosuje się już w wielu elektronicznych systemach bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono koncepcje wybranych, zintegrowanych elektronicznych systemów bezpieczeństwa do ochrony obiektów o specjalnym przeznaczeniu i nadzorze informatycznym, w których stosowane są m.in. metody biometryczne do identyfikacji osób. Opisano techniki ochrony obiektów rozległych terytorialnie ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki. Autorzy od lat prowadzą badania niezawodnościowo-eksploatacyjne elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

biometria, niezawodność, system bezpieczeństwa

Analysis of operating features and infallibility of safety systems under the computer surveillance

Abstract

In recent years a rapid development of biometric techniques has been observed. These techniques allow for the identification of persons based on some unique characteristic such as the size and shape of hands, fingerprints, eyes and voice. The development of electronic systems and microprocessors together with the simultaneous price reduction have made feasible the application of biometric sensors in many electronic safety systems. In this article it is presented the concept of some integrated electronic safety systems used for selected objects under the computer surveillance. In these systems the biometric methods for the identification of persons has been applied. In particular, territorially extended objects have been considered. The authors for many years have been involved in investigating the operating features and infallibility of electronic safety systems building models which give the necessary parameters.

Keywords

biometrics, reliability, safety system

Bibliography

 1. Dunstone T., Yager N.: Biometric System and Data Analysis. Springer, 2009.
 2. Dąbrowski T. Będkowski L. Podstawy Eksploatacji cz. II Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, WAT. Warszawa 2006
 3. Harwood E.: DIGITAL CCTV. A Security Professional’s Guide. Butterworth Heinemann, 2007.
 4. Hołyst B.: Terroryzm. Tom 1 i 2. Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 5. Instrukcje serwisowe systemów: DSC, RISCO, ROGER, SATEL, SONY.
 6. Materiały Informacyjne Zakładu Elektroniki COMPAS, Jabłonna 2009.
 7. Norma PN-EN 50132-7:2003: Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania.
 8. Norman T.: Integrated security systems design. Butterworth Heinemann, 2007.
 9. Szulc W. Rosiński A.: Prace własne dot. Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2008-2010.
 10. Szulc W., Rosiński A.: Problemy eksploatacyjno-niezawodnościowe rozproszonego systemu bezpieczeństwa. Zabezpieczenia Nr l (47)/2006, wyd. AAT. Warszawa 2006.
 11. Tistarelli M., Li S. Z., Chellappa K.: Handbook of Remote Biometrics for Surveillance and Security. Springer-Verlag 2009.