System zbierania i archiwizowania danych pomiarowych ze stanowisk produkcyjnych

pol Article in Polish DOI:

Wiesław Tarczyński , send Ryszard Kopka Instytut Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska

Download Article

Streszczenie

W artykule opisano układ przeznaczony do zbierania danych pomiarowych na stanowiskach produkcyjnych zakładu produkującego wyroby metalowe metodą obróbki skrawaniem. System składa się ze stanowisk pomiarowych rozmieszczonych przy każdym stanowisku produkcyjnym, sieci teleinformatycznej, przełącznika sieciowego i komputerów centralnych. Stanowisko składa się ze sterownika mikroprocesorowego, panelu operatorskiego oraz przełącznika przyrządów, do którego wpięte są przyrządy pomiarowe. Pomiary wykonuje pracownik przyrządami z odczytem cyfrowym. Wyniki zapamiętywane są w pamięci sterownika, a po zakończeniu pomiarów przesyłane są do komputera centralnego w celu ich analizy i archiwizacji.

Słowa kluczowe

analiza wyników pomiarowych, proces pomiarowy, system komputerowy

Collection and archiving system of measurement data from production position

Abstract

In article the system for collection of measurement data on production position of metal detail are described. The system consist of measurement positions which are arrange at the each production position, communication network, network switch and two central computers. The measurement position consist of microprocessor controller, control panel and switch instruments in which are stick measurement instruments. The measure process is carry out by worker by means of the instrument with the digital readout. The measure results are storing in memory of controller and after the finish of measurement process are transferred do central computer, where are analyzed and archived.

Keywords

computer system, measurement data analysis, measurement process

Bibliography

  1. Bedienungsanleitung: Interface DMX-4-2, Mitutoyo, nr 011319(D).
  2. Chrapoński J.: SPC - podstawy statystycznego sterowania procesami, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Katowice 2010.
  3. Hardware User’s Guide: 6” QuickPanel View, GE Fanuc, January 2007, GFK-2326A.
  4. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ, 2006.
  5. Operation Manual: Interface DMX-3, Mitutoyo, nr 011253(GB).
  6. Proficy Machine Edition View, Programowanie paneli operatorskieh. ASTOR.
  7. Tarczyński W., Kopka R.: Układ do kontroli wymiarów wyrobów, zwłaszcza metalowych, Firma Metal-Tech, Praszka, zgłoszenie patentowe nr P-392936 z dnia 19.11.2010.
  8. Tarczyński W., Kopka R.: Sposób wykonywania pomiarów kontrolnych wyrobów, zwłaszcza metalowych Firma Metal-Tech, Praszka, zgłoszenie patentowe nr P-392935 z dnia 19.11.2010.
  9. Walanus A.: Zdolność procesu, StatSoft Polska.
  10. Wonderware InTouch - Podręcznik Użytkownika, Invensys Systems, Inc, 2005.