Koncepcja integracji rozproszonego systemu sterowania produkcją AIM z podsystemem transportu międzyoperacyjnego zbudowanym z autonomicznych robotów mobilnych

pol Article in Polish DOI:

send Jerzy Zając , Grzegorz Chwajoł Politechnika Krakowska

Download Article

Streszczenie

W pracy przedstawiono koncepcję budowy i funkcjonowania podsystemu transportu międzyoperacyjnego złożonego z autonomicznych robotów mobilnych, a także zaprezentowano ideę jego integracji z rozproszonym systemem sterowania produkcją AIM. Przedstawiono zarys działań wymaganych do osiągnięcia wyżej wymienionego celu oraz dokonano krótkiej charakterystyki proponowanych algorytmów i technologii.

Słowa kluczowe

autonomiczny robot mobilny, podsystem transportu międzyoperacyjnego, system sterowania produkcją

A concept of integration of AIM distributed manufacturing control system with automated guided vehicle subsystem

Abstract

The paper presents a proposal of an automated guided vehicle transportation subsystem used for work-in-process movement in a production system. It also introduces a concept of its integration with the AIM multiagent manufacturing control system. Required steps to reach this purpose as well as short descriptions of proposed algorithms and technologies are presented.

Keywords

autonomous mobile robots, manufacturing control system, transportation subsystem

Bibliography

 1. S. Bussnann, K. Schild: An Agent-based Approach to the Control of Flexible Production Systems. Proc. of 8th Int. Conf. on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2001), Antibes Juan-les-pins 2001, s. 169-174.
 2. B. Cherkassky, A.V. Goldberg, T. Radzik: Shortest Paths Algorithms: Theory and Experimental Evaluation. Proc. of 5th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, Arlington 1994, s. 516-525.
 3. R. Fox, A. Garcia, M. Nelson: A Generic Path Planning Strategy for Autonomous Vehicles. The University of Texas - Pan American, Department of Computer Science Technical Report CS-00-25, August, 2000.
 4. A. Helleboogh, T. Holvoet, Y. Berbers: Testing AGVs in Dynamic Warehouse Environments. In D. Weyns, V. Parunak, and F. Michel, editors, Environments for Multiagent Systems II, volume 3830 of Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2006, s. 270-290.
 5. N.R. Jennings, S. Bussmann: Agent-based Control Systems: Why are they suited to engineering complex systems? IEEE Control Systems Magazine, Vol. 23, No. 3, June 2003 s. 61-73.
 6. W. Małopolski: Metoda wyznaczania dowolnych tras przejazdu obiektów systemu transportowego w środowisku symulacyjnym Arena. Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2011, 364-373.
 7. A. Masłowski, W. Ulatowski: Modeling of Supervisor’s Action Measurements in Control of Multi-Agents Mobile Robotic Subsystem. XVIII IMEKO World Congress, Metrology for Sustainable Development, September 17-22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil.
 8. F. Maturana, D. Norrie: Multi-Agent Mediator Architecture for Distributed Manufacturing. Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 7, 1996, s. 257-270.
 9. H.V.D. Parunak, A. Baker, S. Clark: The AARIA agent architecture: from manufacturing requirements to agent-based system design. In Workshop on Agent-based Manufacturing, Minneapolis 1998.
 10. L. Qiu, W-J Hsu, S-Y Huang, H. Wang: Scheduling and routing algorithms for AGVs: a survey. International Journal of Production Research. 2002, vol. 40, no. 3, s. 745-760.
 11. W. Shen W., D.H. Norrie: Agent-Based Systems for Intelligent Manufacturing: A Stateof-the-Art Survey. Knowledge and Information Systems, 1998, s. 129-156.
 12. S.Ch. Srivastava, A.K. Choudhary, S. Kumar, M.K. Tiwari: Development of an intelligent agent-based AGV controller for a flexible manufacturing system. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, No.7-8, 2008, s. 780-797.
 13. H. Van Brussel, J. Wyns, P. Valckenaers, L. Bongaerts, P. Peeters: Reference Architecture for Holonic Manufacturing Systems: PROSA. Computers In Industry, Special Issue on Intelligent Manuf. Systems, Vol. 37 No. 3, 1998, s. 255-276.
 14. M. Watanabe, M. Furukawa, Y. Kakazu: Intelligent AGV Driving Toward an Autonomous Decentralized Manufacturing System. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Volume 17, Issues 1-2, February 2001, s. 57-64.
 15. T. Więk: Laserowy system nawigacji autonomicznej platformy mobilnej na przykładzie urządzenia NAV300. Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2011, 374-381.
 16. J. Zając: Rozproszone sterowanie zautomatyzowanymi systemami wytwarzania. Monografia 288, Seria Mechanika. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.
 17. J. Zajac: A Deadlock Handling Method for Automated Manufacturing Systems. CIRP Annals - Manufacturing Technology 2004, Vol. 53, No. 1, s. 367-370.
 18. J. Zajac, G. Chwajol: Towards Agent-Based Manufacturing Systems. Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, Austria, 2008, s. 1541-1542.
 19. J. Zając, K. Krupa, A. Słota, T. Więk: Konstrukcja i układ sterowania autonomicznej platformy mobilnej. Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2011, 382-391.