Specyfikacja złożonych systemów robotowych

pol Article in Polish DOI:

Piotr Trojanek , send Cezary Zieliński Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

Przez złożone systemy robotowe rozumiane są takie systemy, które składają się z wielu robotów, bądź też kiedy roboty wchodzące w ich skład wyposażone są w znaczną liczbę czujników lub efektorów. Ich cechą wspólną jest występowanie skomplikowanych interakcji między elementami systemu. W takim przypadku znaczenia nabierają systematyczne metody oraz narzędzia, które wspierają wytwarzanie sterowników tej klasy systemów. Odgrywają one istotną rolę na wszystkich etapach pracy, począwszy od specyfikacji, przez implementację, aż do testowania i sporządzenia dokumentacji.

Słowa kluczowe

specyfikacja, system robotowy

Specification of complex robot systems

Abstract

Complex robot systems are those composed of many robots or those, where many sensor and effectors devices are used. Both of them can be characterized with complicated interactions between elements of the system. In this case it is important to use systematized methods and tools, which aids construction of the controllers. They play important role in all the stages of the development, from the specification up to testing and documentation.

Keywords

robot system, specification

Bibliography

 1. R.C. Arkin. Behavior-based robotics. The MIT Press, 1998.
 2. P. Chen, P. Pin-Shan. The entity-relationship model: Toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1: 9-36, 1976.
 3. G. Karsai, J. Sztipanovits, A. Ledeczi, and T. Bapty. Model-integrated development of embedded software. Proceedings of the IEEE, 91(1):145-164, 2003.
 4. S. Kelly, J. P. Tolvanen. Domain-specific modeling: enabling full code generation. Wiley-IEEE Computer Society Press, April 2008.
 5. Gat, E.; Others. On three-layer architectures. Artificial Intelligence and Mobile Robots, s. 195–210. AAAI Press, 1998.
 6. R. C. Gronback. Eclipse Modeling Project: A Domain-Specific Language (DSL) Toolkit. Addison-Wesley Professional, 2009.
 7. International Standard: Information technology. Syntactic metalanguage - Extended BNF. ISO/IEC 14977:1996(E), First Edition, December 1996.
 8. K. Jensen and L. M. Kristensen. Coloured Petri Nets: Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag New York Inc, 2009.
 9. Murata T.: Petrinets: Properties, analysis and applications. Proceedings of the IEEE, 77(4):541-580, 1989.
 10. Object Management Group. Human-Usable Textual Notation (HUTN) Specification. August 2004.
 11. Object Management Group. OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure, Version 2.3. Technical report, May 2010.
 12. M. Silva, R. Valette. Petri nets and flexible manufacturing. Advances in Petri Nets 1989. Lecture Notes in Computer Science, vol. 424, s. 374-417. Springer 1990.
 13. P. Trojanek, C. Zieliński. Specyfikacja systemów wielorobotowych oparta na sieciach Petriego. Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego. Red. L. Trybus i S. Samolej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
 14. C. Zieliński. Systematic approach to the design of robot programming frameworks. In Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (on CD), s. 639-646. Technical University of Szczecin, 2005.