INSTEPRO: Zintegrowany System Sterowania Produkcją (1)

pol Article in Polish DOI:

send Maciej Klemiato *, Jacek Augustyn *, Jan Duda **, Kamil Sterna * * Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, AGH ** Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Stosowanej, AGH

Download Article

Streszczenie

Artykuł przedstawia koncepcję Zintegrowanego Systemu Sterowania Produkcją, bedącego częścią informatycznej infrastruktury przedsiębiorstwa, przetwarzającego dane z produkcji i wspierającego zarządzanie zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i procesu produkcyjnego. System taki stużyłby do monitorowania, kontroli, nadzoru i sterowania procesami wytwórczymi w środowiskach produkcyjnych przedsiębiorstw posiadających zarówno Systemy Planowania Zasobów (ERP), jak i Systemy Akwizycji Danych (SCADA). W artykule zaproponowana została architektura systemu z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi implementujących najnowsze algorytmy teorii sterowania i informatyki.

Słowa kluczowe

ERP, MES, SCADA, sterowanie procesami, system czasu rzeczywistego

INSTEPRO: Integrated Production Control System

Abstract

The paper presents an idea of the Integrated Production Control System as a part of IT infrastructure of a production company. The system provides support for production data processing and management, both at a company, and production level. Proposed system is useful for monitoring, supervision and control of industrial production in companies having Enterprise Resource Planning (ERP) and Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The architecture of such production control system with the use of advanced tools offered by control theory and informatics is described.

Keywords

ERP, MES, process control, real time system, SCADA

Bibliography

 1. Meyer H., Fuchs F., Thiel K.: Manufacturing execution systems: optimal design, planning, and deployment. McGraw-Hill Professional, 2009.
 2. Kletti J.: Manufacturing Execution Systems - MES. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
 3. Bailey D., Wright E.: Practical SCADA for industry. Burlington: Newnes, 2003.
 4. Boyer S.A. SCADA: supervisory control and data acquisition. Wirginia: ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2004.
 5. OPC Foundation. [www.opcfoundation.org ].
 6. Extensible Markup Language. [www.w3.org/XML].
 7. QNX Neutrino RTOS. System Architectures. Ontario: QNX Software Systems GmbH & Co, 2009.
 8. MS-9643 Mainboard. User Manual, rev. 1.3. Micro-Star International, 2007.
 9. PCM-3362 User Manual. PC104-plus SBC with Intel Atom N450, VGA, LCD, LAN, USB2.0, SATA and on-board flash. Advantech Co, Ltd, 2009.
 10. Augustyn J.: Asemblery uC51, ADSP-21065L SHARC. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006.
 11. Augustyn J.: Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007.
 12. QNX Neutrino Realtime Operating System. Programmer’s Guide. Ontario: QNX Software Systems GmbH & Co, 2009.