Cyfrowo sterowane potencjometry do układów pomiarowych – właściwości i przykładowe schematy sterowania

pol Article in Polish DOI:

send Jacek Korytkowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

W pracy omówiono parametry współczesnych potencjometrów cyfrowych. Dokonano przeglądu właściwości scalonych potencjometrów cyfrowych i rezystorów cyfrowych produkcji kilku przodujących firm. Przedstawiono przykładowe schematy sterowania cyfrowego tych potencjometrów.

Słowa kluczowe

elektroniczny układ pomiarowy, kalibracja dokładności, potencjometr cyfrowo sterowany, schemat sterowania cyfrowego

The present digital controlled potentiometer for measurement circuits - parameters and exemplary control schematic diagrams

Abstract

The parameters of present digital controlled potentiometers are described. The properties of digital controlled potentiometers are talked over. Exemplary circuit diagrams of digital control for integrated potentiometers are presented.

Keywords

accuracy calibration, digital control schematic diagram, digital controlled potentiometer, electronic measurement circuit

Bibliography

 1. Czaja Z.: Mikrosterowniki i mikrosystemy rozproszone. Materiały do wykładu. Tom I Mikrosterowniki. Tom II Mikrosystemy rozproszone. [www.pg.gda.pl/~zbczaja/].
 2. Korytkowski J.: Liniowe i nieliniowe układy ze wzmacniaczami monolitycznymi w urządzeniach pomiarowych. Oficyna Wydawnicza PIAP. Warszawa 2011.
 3. Microchip Technology Inc.: MCP434X/436X - 7/8-Bit Quad SPI Digital POT with Non-Volatile Memory. DS22233A. 2009.
 4. Rząsa M.R., Kiczma B.: Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa. 2005.
 5. Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Cyfrowe czujniki do pomiarów wielkości nieelektrycznych w automatyce, Pomiary Automatyka Robotyka, 4/2010, 18-21.
 6. Dallas Semiconductor: DS1867 - Dual Digital Potentiometer with EEPROM. 102199.
 7. Analog Devices: AD5235-EP Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer. D09185-0-7/10(0). Rev. 0. 2010.
 8. Maxim Integrated Products: MAX5430/MAX5431 - ±15 V Digitally Programmable Precision Voltage-Dividers for PGAs. 19-2222; Rev 1; 1/02.
 9. Maxim Integrated Products: MAX5491 - Precision-Matched Resistor-Divider in SOT23. 19-3009; Rev 3; 12/04.
 10. Maxim Integrated Products: MAX5481-MAX5484 - 10-Bit, Nonvolatile, Linear Taper Digital Potentiometers.. 19-3708; Rev 5; 4/10.
 11. Intersil: X9110 - Dual Supply/Low Power/1024-Tap/SPI Bus. Data Sheet. FN 8158.3. February 13, 2008.
 12. Dallas Semiconductor, Maxim Integrated Products:DS3930 Hex Nonvolatile Potentiometer with I/O and Memory. Rev 0; 4/03.
 13. Maxim Integrated Products: MAX5477/5478/5479 - Dual, 256-Tap, Nonvolatile, I2C-Interface, Digital Potentiometers.. 19-3379; Rev 4; 1/06.
 14. Maxim Integrated Products: MAX5128 128-Tap, Nonvolatile, Linear-Taper Digital Potentiometer in 2 mm x 2 mm μDFN Package. 19-3929; Rev 2; 6/07.
 15. Dallas Semiconductor, Maxim Integrated Products: DS3904/DS3905 - Triple 128-Position Nonvolatile Digital Variable Resistor/Switch. Rev 3; 3/07.
 16. Maxim Integrated Products: MAX5471/MAX5472/MAX5474/MAX5475 - 32-Tap, Nonvolatile, Linear-Taper Digital Potentiometers in SOT23. 9-3067; Rev 1; 2/06.
 17. Maxim Integrated Products: MAX5490 100 kΩ Precision-Matched Resistor-Divider in SOT23. 19-3337; Rev 2; 3/05.
 18. Intersil: ISL95710. Digitally Controlled Potentiometer (XDCPTM). Data Sheet. FN8240.3. August 31, 2006.
 19. Analog Devices Inc.: ADM811/ADM812 Microprocessor Supervisory Circuit in 4-Lead SOT-143 with DSP. D00092-0-8/09(F). Rev F. 2009.
 20. Dallas Semiconductor: DS1809 - Dallastat. 011501.