Oświetlenie w przemyśle w kontekście energooszczędności

pol Article in Polish DOI:

send Krzysztof Rajecki , Krzysztof Zaremba Katedra Optoelektroniki i Techniki Świetlnej, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka

Download Article

Streszczenie

Wzrost produkcji przemysłowej wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Jej zmieniające się ceny należą do głównych czynników kształtowania wartości produkcji. Zmniejszenie, tudzież lepsze wykorzystanie pobieranej przez urządzenia mocy może przyczynić się do znacznego ograniczenia kosztów. Dobrze dobrane oświetlenie to uzyskanie odpowiedniego komfortu pracy, spełnienie wymaganych poziomów natężeń oświetlenia, a przede wszystkim wysoka efektywność. Mniej wyprodukowanej energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Artykuł przedstawia parametry używanych źródeł światła, przykładowe rozmieszczenie opraw i odpowiadające im zapotrzebowanie mocy w symulowanych obiektach przemysłowych.

Słowa kluczowe

energooszczędność, oświetlenie w przemyśle, źródła światła

Industrial lighting in the context of the energy efficiency

Abstract

The increase in production in industries related to an increase in energy demand. The changing prices are one of the main factors affecting the value of production. Reducing, indeed better use of power consumed by the device may help to significantly reduce costs. Well-chosen lighting is to obtain adequate working comfort, meeting the required levels of illumination intensity and above all high efficiency. Less produced energy is less pollution. The article presents the basic parameters of light sources, example of luminary's layout spacing and the corresponding fittings power demand in simulated industrial facilities.

Keywords

energy efficiency, light sources, lighting in industry

Bibliography

  1. Raport dotyczący kluczowych polskich energochłonnych przemysłów, z identyfikacją, ograniczeń we wdrażaniu efektywności energetycznej w zakładach oraz opracowaniem rozwiązań dla tych przemysłów, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, grudzień 2008 r.
  2. PN-E-01005:1990/Ap1:2004 – Technika Świetlna – Terminologia Technika Świetlna - Terminologia.
  3. PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.