Problemy niezawodnościowo-eksploatacyjne układów zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa

pol Article in Polish DOI:

send Waldemar Szulc Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotne problemy niezawodnościowo-eksploatacyjne dotyczące układów zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Liczne badania długofalowe umożliwiły określenie istotnych wskaźników eksploatacyjnych i niezawodnościowych tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania elektronicznego systemu bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

niezawodność, system bezpieczeństwa, źródło zasilania

Reliability and operation aspects of power supply units for electronic safety systems

Abstract

In the paper the important reliability and operation aspects of power supply units for electronic safety systems are presented. The author has done an extensive long-term research which made possible the identification of reliability and operation indicators important for the proper functioning of electronic safety systems.

Keywords

power supply unit, reliability, safety system

Bibliography

 1. Haase L.: Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Wyd. Radioelektronik, Warszawa 2008.
 2. Dusza J., Gortat G., Leśniewski A.: Podstawy miernictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 3. Horowitz P., Hill W.: Sztuka Elektroniki, t. 1. WKiŁ, Warszawa 2006.
 4. Kaźmierowski P., Matysik J.: Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 5. Szulc W., Rosiński A.: Badania własne „Zespół Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa”. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa, Zakład Bezpieczeństwa Obiektów i Informacji, Warszawa 2011.
 6. Szulc W., Rosiński A.: Wybrane zagadnienia z miernictwa i elektroniki dla informatyków (cz. I - analogowa). Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2008.
 7. Szulc W., Rosiński A.: Wybrane zagadnienia z elektroniki cyfrowej dla informatyków (cz. II - cyfrowa) Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2010.
 8. Szulc W.: Prace naukowe własne i statutowe, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji w Transporcie, Warszawa od 1999 (praca doktorska) do 2005.
 9. Szulc W., Rosiński A.: Eksploatacja układów zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa (cz. 1), „Zabezpieczenia” Nr 3 i 4/ 2011.
 10. PULSAR Materiały informacyjne (instrukcje obsługi i montażu), stanowiska badawcze w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa, Zakład Bezpieczeństwa Obiektów i Informacji, Warszawa 2011.
 11. PN-EN-50131-6, PN-EN 50131-1 Zasilacze, PN-E-08350-4:1997 Systemy pożarowe, Zasilacze, PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. Zalecenia dotyczące zastosowań.