Safety of robots in a neighborhood of the people and the new law of robotics

eng Article in English DOI:

send Tadeusz Missala Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP

Download Article

Abstract

Interoperability between robots and humans is becoming more and more frequent. One of significant problems is to keep safety. Selected problems of safety in case of industrial robot applications as well as by personal care application for human are presented.

Keywords

industrial robot, personal robot, robots safety

Bezpieczeństwo robotów w sąsiedztwie ludzi i nowe prawo robotyki

Streszczenie

Współpraca ludzi z robotami jest coraz częstsza. Jednym z istotnych problemów jest utrzymanie bezpieczeństwa. Przedstawiono wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w przypadku przemysłowych zastosowań robotów, a także zastosowań robotów do osobistej opieki nad ludźmi.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo robotów, roboty osobiste, roboty przemysłowe

Bibliography

 1. Forge S., Blackman C.: A helping Hand for Europe: The competitive Outlook for the EU robotic Industry, JRC European Commission, 2009.
 2. Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast), OJ of EU L157/24 from 9.6 2006.
 3. Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (codified version), OJ of EU L 374/10 from 27.12.2006.
 4. Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC, OJ of EU L 390/24 from 31.12.2004.
 5. EN ISO 12100:2010, Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010).
 6. EN ISO 13849-1:2008, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006).
 7. EN 62061: 2005, Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems.
 8. EN-ISO 10218-1:2011, Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots (IS010218-1:2011).
 9. ISO/DIS 10218-2, Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 2: Robot systems and integration (ISO 10218-2:2011).
 10. ISO/DIS 14842, Robots and robotic devices - Safety requirements for non-industrial robots - Non-medical personal care robot.
 11. EN 61508-1:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems - Part 1: General requirements.
 12. EN 61508-4:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems - Part 4: Definitions and abbreviations.
 13. EN 61508-5:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems - Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels.
 14. EN 61882:2001, Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide.
 15. Missala T.: Analiza wymagań i metod postępowania przy ocenie ryzyka i określaniu wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2009.
 16. Missala T.: Robot jako system związany z bezpieczeństwem, [w:] Tchoń K. (red.): Postępy robotyki - Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne, 183-191, WKŁ, Warszawa 2005.
 17. www.wikipedia.org/wiki/Three Laws of Robotics.
 18. Tchoń K.: Roboty i interaktywni towarzysze życia - projekt europejski LIREC, prezentacja na sesji Foresight ARP, Wrocław 2010.
 19. Sydor K., Arent K.: FROGIT: społecznie interaktywny robot do badań HR I z dziećmi młodszymi, [w:] Problemy robotyki, t. I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2010, 173-184.
 20. Budziński R., Kędzierski J., Weselak B.: Głowa robota społecznego Samuel - konstrukcja, [w:] Problemy robotyki, t. I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, 185-194.
 21. Granosik G., Stanuch M., Wojtowicz K.: Oprogramowanie robota społecznego Telson, [w:] Problemy robotyki, t. I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, 195-206.
 22. EN 61078: 2006, Analysis techniques for dependability - Reliability blocks diagram and Boolean methods.
 23. EN 61165: 2006, Application of Markov techniques.