Niekonwencjonalne metody analizy błędów pomiaru różnicy temperatury czujnikami platynowymi

pol Article in Polish DOI:

send Tadeusz Goszczyński Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono metody wyznaczania błędu pomiaru różnicy temperatury dla par czujników platynowych. Szczególnie dotyczy to ciepłomierzy składanych, w których taka para jest poddawana procesowi legalizacji. Przedstawione sposoby analizy, chociaż same nie są dopuszczone przez odpowiednie normy, mogą być zastosowane jako pomocnicze. Takie zastosowanie tych metod w procesie legalizacji ciepłomierzy może znacznie skrócić czas wykonywania tej procedury i zmniejszyć jej koszt.

Słowa kluczowe

błąd maksymalny, metoda Monte Carlo, niepewność pomiaru, pary platynowych czujników temperatury

Unconventional methods of measurement errors analysis for pairs of platinum temperature sensors

Abstract

Methods of measurement errors analysis for pairs of platinum temperature sensors are presented. The methods are especially actual for heat meters with a pair of temperature sensors which must be separately validated. Presented methods are not allowed for validation purposes but can be helpful in shortening procedures of validation.

Keywords

maximum error value, measurement uncertainty, Monte Carlo Method, pairs of platinum temperature sensors

Bibliography

  1. European Standard BS EN 1434-5:2007 Heat meters. Initial verification tests. 31.05.2007, London, United Kingdom.
  2. European Standard BS EN 60751 Industrial platinum resistance thermometer sensors. 15.03.1996, London, United Kingdom.
  3. Korytkowski J., Goszczyński T., Jachczyk E., Komputerowy system pomiarowy do badania dokładności par czujników temperatury, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 10/1997, 17-19.
  4. Goszczynski T., Error Determination for Heat Meter Validation., “Heat Transfer Engineering”, Vol. 31, 1/2010, 83-89.
  5. Tegeler E., Heyer D. Siebert B., Uncertainty of the calibration of paired temperature sensors for heat meters, Tempmeko 2007 Conf. [www.tempmeko2007.org].
  6. Evaluation of measurement data - Suplement 1 to the „Guide to the expression of uncertainty in measurement” - Propagation of distributions using a Monte Carlo method, BIPM JCGM 101:2008.