Badanie procesu samokonfiguracji systemu sterowania wytwarzaniem

pol Article in Polish DOI:

send Jerzy Zając , Kamila Norys Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Download Article

Streszczenie

W pracy omówiono trzyetapową procedurę modelowania dyskretnych systemów produkcyjnych. Na jej podstawie zaproponowano koncepcję samokonfiguracji systemów sterowania wytwarzaniem. Koncepcja ta umożliwi budowanie rozproszonych systemów sterowania wytwarzaniem działających zgodnie z zasadą włącz i produkuj. Wymaga to zastosowania jednolitych, konfigurowalnych, inteligentnych agentów. Do badania procesu samokonfiguracji użyto oprogramowania symulacyjnego Arena firmy Rockwell Automation.

Słowa kluczowe

rozproszone sterowanie, samokonfiguracja, systemy wieloagentowe

Examining the process of manufacturing control system self-configuration

Abstract

The paper describes the modelling process of a discrete manufacturing system as a three-stage procedure. It also presents the self-configuration procedure for distributed manufacturing control system. It will allow for the construction of the plug and produce distributed manufacturing control system, which require the integration of unified, easy to reconfigure, intelligent and cooperative agents. Arena Simulation Environment (Rockwell Automation) is used for examining the procedure.

Keywords

distributed control, multiagent systems, self-configuration

Bibliography

  1. Cyklis J., Pierzchała W., Zając J.: Centralne i rozproszone sterowanie zautomatyzowanym systemem wytwarzania. „Inżynieria Maszyn” Vol. 5 No. 1-2, 2000, 193-205.
  2. Cyklis J., Zając J., Słota A.: Models of manufacturing system for simulation and control. “Journal of Manufacturing Engineering”, 2004, 10-15.
  3. Jennings N.R., Bussmann S.: Agent-based Control Systems: Why are they suited to engineering complex systems? “IEEE Control Systems Magazine”, Vol. 23, No. 3, June 2003, 61-73.
  4. Koren Y., Heisel U., Jovane F., Moriwaki T., Pritchow G., Ulsoy G., Van Brussel, H.: Reconfigurable Manufacturing Systems. “Annals of the CIRP”, Vol. 48, No. 2, 1999, 527-540.
  5. Shen W., Hao Q., Yoon H.J., Norrie D.H.: Applications of agent-based systems in intelligent manufacturing: An updated review. “Advanced Engineering Informatics”, Vol. 20, 2006, 415-431.
  6. Słota A., Małopolski W.: Integration of simulation software Arena with FMS control system. “International Journal of Simulation Modelling IJSIMM”, Vol. 6, No. 3, September 2007, ISSN 1726-4529, 165-172.
  7. Wiendahl H.-H.: Changeability in Production Planning and Control: A Framework for Designing a Changeable Software Tool, IFIP/TC5/WG5.7: Advances in Production Management Systems/CDROM: Modeling and Implementing the Integrated Enterprise, Rockville, USA, 18.-21.09.2005.
  8. Zajac J., Chwajol G.: Towards Agent-Based Manufacturing Systems. Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, Austria, 2008, 1541-1542.