Model matematyczny układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym i jego badania symulacyjne

pol Article in Polish DOI:

Dariusz Steckiewicz , send Robert Piotrowski Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

Download Article

Streszczenie

Układ napędowy samochodu z silnikiem spalinowym jest złożonym obiektem fizycznym. W artykule omówiono budowę modelu matematycznego wykorzystującego fizykę poruszania się pojazdu. Następnie wykonano identyfikacjęi parametrów modelu, opracowano model symulacyjny i przeprowadzono jego weryfikację stosując rzeczywiste danych. Przeanalizowano uzyskane wyniki.

Słowa kluczowe

modelowanie matematyczne, system dynamiczny, system nieliniowy

Mathematical model of propulsion system of an internal combustion engine car and simulation studies

Abstract

The propulsion system of an internal combustion engine car is a complex physical object. In the paper its mathematical model based on the physics of the vehicle movement was constructed. Next, the identification of the model's parameters was made. A simulation model was worked out and its verification was carried out using real data. The obtained results were analyzed.

Keywords

dynamic system, mathematical modeling, nonlinear systems

Bibliography

  1. Daw C. S., Kennel M. B, Finney C. E. A., Connolly F. T. (1998): Observing and modeling nonlinear dynamics in an internal combustion engine, “Physical Review E”, Vol. 57, No. 3, 2811-2819.
  2. Lee S. H., Howlett R. J., Walters S. D., Crua C. (2007): Modeling and control of internal combustion engines using intelligent techniques, “Cybernetics and Systems”, Vol. 38, Issue 5-6, 509-533.
  3. Guzzella L., Onder Ch. H. (2009): Introduction to modeling and control of internal combustion engine systems, Springer.
  4. Gutenbaum J. (2003): Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
  5. [http://www.mathworks.com/help/toolbox/physmod/drive/] - SimDriveline User’s Guide, dostęp 05.04.2011.
  6. Urbanik R.: Konfiguracja układów napędowych, http://www.zsm.opole.pl/, dostęp 14.04.2011.
  7. [http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golfmk3/] - Volkswagen Golf III Hatchback 1.6 (75 KM) - dane techniczne, dostęp 28.03.2011.
  8. [http://www.rototestinstitute.com/] - Certificate of Performance, Volkswagen Golf III 1.6i - 97 (55 kW), dostęp 14.04.2011.
  9. [http://www.youtube.com/ watch?v=pZvGkmqITqI] - Przyśpieszanie Golf III, dostęp 02.05.2011.