Nowe unormowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego - wynik postępu technicznego

pol Article in Polish DOI:

send Tadeusz Missala Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

Scharakteryzowano zmiany wprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat w normach bezpieczeństwa funkcjonalnego: serii podstawowej IEC 61508, sterowników programowalnych, sieci komunikacyjnych i wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.

Słowa kluczowe

automatyka przemysłowa, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo funkcjonalne, normalizacja, postęp techniczny

New functional safety standardization works - result of the technological progress

Abstract

There are characterized amendments introduced during last 5 years to standards concerning functional safety: basic series IEC 61508, programmable controllers, communication networks and electromagnetic compatibility requirements.

Keywords

functional safety, industrial automation, safety, technological progress

Bibliography

 1. Missala T.: Kompatybilność elektromagnetyczna przemysłowych sieci komunikacyjnych związanych z bezpieczeństwem, [w:] Prace VI Krajowego Sympozjum „Kompatybilność elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice” EMC’09, Łódź 2009 r., 25.
 2. PN-EN 61326-1:2009, Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 1: Wymagania ogólne.
 3. PN-EN 61326-3-1: 2008, Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 3-1: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przewidzianego do wypełniania funkcji związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo funkcjonalne) - Ogólne zastosowania przemysłowe (oryg.).
 4. PN-EN 61326-3-2: 2008, Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 3-2: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przewidzianego do wypełniania funkcji związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo funkcjonalne) - Zastosowania przemysłowe w skonkretyzowanym środowisku elektromagnetycznym (oryg.).
 5. PN-EN 61508 (IEC 61508): Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem:
 6. PN-EN 61508-1:2010 Część 1: Wymagania ogólne (oryg.),
 7. PN-EN 61508-2:2010 Część 2: Wymagania dotyczące elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem (oryg.),
 8. PN-EN 61508-3:2010 Część 3: Wymagania dotyczące oprogramowania (oryg.),
 9. PN-EN 61508-4:2010 Część 4: Definicje i skrótowce (oryg.),
 10. PN-EN 61508-5:2010 Część 5: Przykłady metod określania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (oryg.),
 11. PN-EN 61508-6:2010 Część 6: Wytyczne do stosowania IEC 61508-2 i IEC 61508-3 (oryg.),
 12. PN-EN 61508-7:2010 Część 7: Przegląd technik i miar (oryg.).
 13. PN-EN 61784-3:2010, Przemysłowe sieci komunikacyjne - Profile - Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie - Ogólne zasady i definicje profili.
 14. PN-EN 62061: PN-EN 62061: 2008 Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.
 15. IEC 62443-1-1: 2009: Industrial communication networks - network and system security - Part 1-1: Terminology, concepts and models.
 16. IEC 62443-2-1(65/438/CDV: Industrial communication networks - network and system security - Part 2-1: Establishing an industrial automation and control system security program.
 17. IEC/TR 662443-3-1:2009: Industrial communication networks - network and system security - Part 5: Security technologies for industrial automation and control systems.
 18. Missala T.: Analiza wymagań i metod postępowania przy ocenie ryzyka i określaniu wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2009.
 19. Missala T.: Model „krok po kroku” oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów zabezpieczeniowych w przemyśle procesowym, http://www.piap.pl/certyfikacja.
 20. Missala T.: Księga procedur do oceny zgodności bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów zabezpieczeniowych w przemyśle procesowym, http://www.piap.pl/certyfikacja
 21. Missala T.: Zabezpieczenie sieci przemysłowych przed intruzami - temat dnia, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2010, 180-189.
 22. PN-EN 61511-3:2005, Bezpieczeństwo funkcjonalne - Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego: Część 3: Wytyczne do określania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa.
 23. IEC 61131-6 ed.1.0, Programmable controllers - Part 6: Functional safety (IEC/65B_797/CDV).
 24. IEC 61000-1-2: 2008, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for achievement of the functional safety of electrical and electronic equipment with regard to electromagnetic phenomena.
 25. IEC/TR 62685: 2010, Industrial communication networks - Profiles - Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safe communication profiles (FSCPs).
 26. EN 50325-5: 2010, Industrial communication subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 5: Functional safety communication based on EN 50325-4.
 27. IEC 77/311/Q; 2011, Review of status of publication IEC TS 61000-1-2 Ed. 2.