Pomiary i estymacja wybranych parametrów pilotażowo-nawigacyjnych wiatrakowca

pol Article in Polish DOI:

send Stanisław Popowski , Radosław Rybaniec Instytut Lotnictwa, Warszawa

Download Article

Streszczenie

W artykule opisano system do pomiaru i rejestracji parametrów wiatrakowca. Szczegółowo przedstawiono funkcje systemu oraz opisano zasadę pracy wybranych czujników pomiarowych. Przedstawiono też wyniki badań wykonanego systemu pomiarowo-rejestrującego podczas lotu badawczego. Badania te zostały przeprowadzone na wiatrakowcu Xenon firmy Celier Aviation.

Słowa kluczowe

estymacja, Linux, pomiary, system czasu rzeczywistego, system pomiarowy, wiatrakowiec

Measuring and estimating selected flight parameters of autogyro

Abstract

In the article the system for measurement and estimation of flight parameters of autogyro is presented. The structure of the system, its functionality and operating principles of selected sensors are addressed in details. Results of in-flight tests of the system are also presented. These tests have been conducted on Xenon autogyro, manufactured by Celier Aviation company.

Keywords

autogyro, estimation, Linux, measurement, measurement system, real time system

Bibliography

  1. A. Galach, S. Popowski: Autonomiczny, przenośny układ pomiarowo-rejestrujący, przeznaczony do obsługiwania procesu badań w locie. Prace Instytutu Lotnictwa nr 202/2009, 24-35.
  2. G. Gremminger: Height Velocity Curve for Gyroplancs; Rotorcraft 2007
  3. S. Popowski: Problem pomiaru małych prędkości ruchu obiektu względem powietrza, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2009, 741-749.
  4. K. Yaghmour: Adaptive domain enivronment for operating systems. http://www.opereys.com/ftp/pub/Adeos/adeos.pdf.
  5. http://www.celieraviation.eu/