Modelowanie profili nierówności powierzchni cylindrów po gładzeniu płaskowierzchołkowym

pol Article in Polish DOI:

send Rafał Reizer *, Paweł Pawlus ** * Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowski ** Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji, Politechnika Rzeszowska

Download Article

Streszczenie

W pracy podjęto próbę modelowania profili nierówności powierzchni cylindrów z wykorzystaniem metody dopasowania krzywych Johnsona. Ponadto zastosowano modelowanie przy pomocy algorytmu nakładania profili o normalnym rozkładzie rzędnych. Ocenę jakości dopasowania profili modelowych do profili mierzonych przeprowadzono na podstawie porównań wyselekcjonowanych parametrów.

Słowa kluczowe

cylinder, gładzenie, modelowanie, struktura geometryczna powierzchni

Bibliography

 1. Johansson S., Nilsson P.H., Ohlsson R., Anderberg C., Rosen B.-G., New cylinder liner surfaces for low oil consumption. Tribology International 41, 2008, 854-85. 
 2. Schmid J., Optimized honing process for cast iron running surfaces. VDI Symposium „Piston running surfaces, pistons and conrods”. Boblingen, Germany, 2006. 
 3. Nemoto K., Yanagi K., Aketagawa M., Kanda D., Yoshida I., Uchidate M.: A study on surface material measures for areal surface texture measuring instruments - measuring conditions for the areal profiling. Proceedings of ISTMII 2007 Congress, Sendai, Japan, 2007, 801- 804. 
 4. Uchidate M., Shimizu T., Iwabuchi A., Yanagi K.: Generation of reference data of 3-d texture using the non-casual 2-D AR model. 9th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces. Halmstad University, Szwecja, 2003. 
 5. Hu Y.Z., Tonder K.: Simulation of 3-D random surface by 2-D digital filter and Fourier analysis. Int. J. Mach. Tools Manufact. 32, 1992, 82-90. 
 6. Newland D.E.: An introduction to random vibration and spectral analysis. 2nd ed. London, Longman 1984 
 7. Wu J.-J.: Simulation of rough surfaces with FFT. Tribology International 33, 2000, 47 58. 
 8. Hill I.D., Hill R., Holder R.L.: Fitting Johnson curves by moments. Applied Statistics 25/2, 1976, 180-189. 
 9. Watson W., Spedding T.A.: The time series modelling of non-Gaussian engineering processes. Wear 83, 1992, 215-231. 
 10. Wu J.-J.: Simulation of non-Gaussian surfaces with FFT. Tribology International 27, 2004, 339-346. 
 11. Malburg M.C., Raja J.: Characterization of surface texture generated by plateau-honing process. CIRP Annals, 42/1, 1993, 637-640. 
 12. Whitehouse D.J.: Assessment of surface finish profiles produced by multi-process manufacture. Proceeding of the Inst. Mech. Engrs 199/4, 1985, 263-270.