Pomiary LDV amplitudy osiowych oscylacji narzędzi stosowanych w procesach obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_202/71

send Roman Wdowik *, Piotr Nazarko **, Janusz Porzycki * * Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika Rzeszowska ** Katedra Mechaniki Konstrukcji, Politechnika Rzeszowska

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę pomiaru amplitudy osiowych oscylacji narzędzi stosowanych w procesach obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Pomiary zrealizowano za pomocą laserowego wibrometru skanującego LDV (ang. Laser Doppler Vibrometer).

Słowa kluczowe

amplituda, oscylacje osiowe, wibrometr laserowy

LDV measurements of axial ascillatio ns amplitude of tools for ultrasonic assised machining processes

Abstract

The article presents axial oscillations amplitude measurements of tools for ultrasonic assisted machining processes. Laser Doppler Vibrometer (LDV) is applied for these investigations.

Keywords

amplitude, axial oscillations, laser vibrometer

Bibliography

  1. Cong W.L., Pei Z.J., Mohanty N., Van Vleet E., Treadwell C., Vibration Amplitude in Rotary Ultrasonic Machining: A Novel Measurement Method and Effects of Process Variables, “Journal of Manufacturing Science and Engineering”, June 2011, Vol. 133, 034501-1-5.
  2. Nazarko P., Ocena stanu konstrukcji. Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2010.
  3. Porzycki J., Wdowik R., Możliwości 5-osiowego centrum ULTRASONIC 20 linear w zakresie badań hybrydowych procesów obróbkowych. Świat Obrabiarek, październik-grudzień 2012, 16–22.
  4. Porzycki J., Wdowik R., Krupa K., Habrat W., Zastosowanie centrum obróbkowego Ultrasonic 20 linear do badań procesu szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym. Mechanik, sierpień/wrzesień 2012, CD.
  5. Spur G., Uhlmann E., Holl S.-E., Daus N.-A., Ultrasonic Machining of Ceramics. Handbook of Advanced Ceramics Machining (red. Ioan D. Marinescu), CRC Press Taylor & Francis Group, 2007, 327–353.
  6. Ultrasonic Assisted Grinding of brittle hard materials, final technical report, CORNET project, Austria, April 2010.