Analiza możliwości zastosowania technologii przyrostowych do wytwarzania elementów konstrukcji robotów mobilnych

pol Article in Polish DOI:

send Maciej Cader , Maciej T. Trojnacki Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań materiałów niemetalowych przeznaczonych do zastosowania w technologii przyrostowego wytwarzania elementów konstrukcji robotów. Artykuł dotyczy również zastosowania jednej z takich technologii, tj. technologii FDM do w produkcji części robotów, na przykładzie prototypu robota o zmiennej konfiguracji. W artykule opisano metodologię przygotowania wybranych części robota do wytworzenia z zastosowaniem technologii FDM.

Słowa kluczowe

materiały termoplastyczne, robot mobilny, technologie przyrostowego wytwarzania, wytwarzanie elementów robotów, wytłaczanie

Analysis of the applicability of additive technology to fabrication of mobile robots construction

Abstract

The article presents the research results of the mechanical properties of non-metallic materials used in additive manufacturing for the production of structural components of mobile robots. Article also concerns one of the technology, i.e., FDM for the production of reconfigurable robots construction elements. This paper also describes the methodology for the preparation of selected parts of the robot to manufacture them using FDM technology.

Keywords

additive manufacturing, extrusion, production of robots elements, thermoplastic materials

Bibliography

  1. Trojnacki M.. Cader M.. Projekt konstrukcji robota mobilnego o zmiennej konfiguracji, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria: Elektronika, Zeszyt 182, Tom 2, Warszawa 2012, 549-557.
  2. Błaszczykiewicz K., Analiza możliwości zastosowania technologii przyrostowego kształtowania wyrobów do wykonania prototypu robota mobilnego Camelcon, praca dyplomowa magisterska zrealizowana przy współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP (promotor: dr inż. M. Trojnacki, konsultant z ramienia PIAP: mgr inż. Maciej Cader), Politechnika Warszawska. Warszawa 2012.
  3. Olszewski J., Analysis of materiał properties in respect of materiał interior styles used in Fused Dcposition Modeling, “Pomiary Automatyka Robotyka”. 9/2011. 80-85.
  4. Bijak-Żochowski M., Jaworski A.. Krzesiński G., Zagrajek T., Wytrzymałość konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
  5. http://www.stratasys.com/
  6. http://objet.com/knowledge-center
  7. http://www.cos.info/en/home.html