Odbiorniki GNSS w praktyce inżynierskiej. Wprowadzenie do systemów GNSS

pol Article in Polish DOI:

send Arkadiusz Perski , Artur Wieczyński , Konrad Bożek , Sławomir Kapelko , Sebastian Pawłowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa

Download Article

Streszczenie

W pierwszym z serii artykułów przedstawiono zarys zasady działania oraz wybrane pojęcia związane z tematyką Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (ang. Global Navigation Satellite System - GNSS) a następnie krótkie zestawienie podstawowych parametrów w kontekście tanich odbiorników przeznaczonych do integracji we własnych aplikacjach. Przedstawiono przegląd istotnych parametrów i funkcjonalności dostępnych na rynku odbiorników ze wskazaniem potencjalnych "pułapek", jakie mogą czyhać na projektanta. Autorzy w kolejnych artykułach dokonają przeglądu dostępnych na rynku odbiorników typu "OEM low-cost" oraz przedstawią wyniki przeprowadzonych badań stacjonarnych oraz mobilnych dla różnych aplikacji.

Słowa kluczowe

błędy pomiarowe, EGNOS, GALILEO, GLONASS, gps, nawigacja

GNSS receivers in engineering practice Introduction to Global Navigation Satellite Systems

Abstract

In this article, the first of a series, we have outlined the principles of operation and selected concepts related to the theme of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) and a brief compendium of the basic parameters of low-cost GNSS receivers available for integration into typical applications. The article begins with an easy-to-read and non-technical description of the most basic principles of operation and limitations of GNSS systems so that the reader can familiarise themselves with these concepts. This is followed by a brief overview of the relevant parameters and functionality of GNSS receivers currently available on the market along with some of the potential 'pitfalls' which might be waiting for application designers. The authors in subsequent articles in this series will review 'low-cost OEM' receivers currently available on the market and will present the results of both stationary and mobile testing for different applications.

Keywords

EGNOS, GALILEO, GLONASS, gps, low-cost GNSS receivers, measuring errors

Bibliography

  1. Kupper A., Location-based services. Fundamental and operation, John Willey & Sons, Ltd, 2005, West Susex 2005.
  2. El-Rabbany A., Introduction to GPS, The Global Positionis System, Aretch House Mobile Communication Series, Norwood, 2002.
  3. User Guide for EGNOS application developers, ESA, ED. 1.1, 07/30/2009
  4. Inside GNSS, January/February 2012
  5. GPS World, May 2012
  6. www.wikipedia.org.