Odczyt kodów felg samochodowych w procesie produkcyjnym

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_204/83

send Jacek Dunaj Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób realizacji odczytu kodów felg samochodowych. Opracowane stanowisko zostało wdrożone przez pracowników Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w zakładach firmy ATS Stahlschmidt & Maiworm w Stalowej Woli. W artykule omówiono zastosowane algorytmy identyfikacji kodów oraz przedstawiono problemy, jakie napotkano podczas realizacji tej pracy.

Słowa kluczowe

czujnik odległości, FelgenCode, laser, metoda najmniejszych kwadratów

Scanning and decoding car’s wheels codes during production process

Abstract

This article presents station for scanning codes of car’s wheels, which was built by Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP for ATS plant in Stalowa Wola. It includes information about algorithms used for identification and discusses some problems during realization of this work.

Keywords

application, FelgenCode, laser distance sensor, least square method

Bibliography

  1. Linnik J.W., Metoda najmniejszych kwadratów i teoria opracowywania informacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.
  2. Głuszkowski T., Arkusze kalkulacyjne – przykłady zastosowań, tricki, kruczki, Wydawnictwo Broker, Łódź 1993.
  3. Microsoft Visual C++ 6.0 MFC Library Reference, Microsoft Press 1998.
  4. Bates J., Tompkins T., Poznaj Visual C++, Wydawnictwo MIKOM, 1999.
  5. Petzold Ch., Programowanie Windows, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.