Możliwości prognozowania wpływu strumienia binarnego na wskaźnik PSNR w procesie wytwarzania płyt Blu-ray i DVD-Video

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_207/140

send Rafał Kłoda *, Sabina Żebrowska-Łucyk ** * Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ** Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

W procesie produkcyjnym płyt DVD-Video i Blu-ray zakodowany automatycznie materiał filmowy podlega oglądowi przez operatora systemu kodującego w celu wykrycia miejsc wymagających poprawienia. Decyzja o tym, czy należy wykonać powtórne kodowanie oraz dobranie nowych parametrów kodowania pozostają w gestii operatora kodera. Współczesne systemy kodujące mają wbudowane narzędzie umożliwiające automatyczne wskazywanie fragmentów, które prawdopodobnie wymagają powtórnego zakodowania, jednak brakuje ciągle narzędzi wspierających operatora w kwestii doboru parametrów kodowania. Przedstawiona w artykule metoda prognozowania wpływu strumienia binarnego S na wartość wskaźnika PSNR pozwala operatorowi systemu, kodującego materiał filmowy w trybie wieloprzebiegowym na przewidywanie wartości, jaką osiągnie wskaźnik PSNR po powtórnym kodowaniu przy innej wartości strumienia binarnego. Przeprowadzony eksperyment potwierdził praktyczną użyteczność metody.

Słowa kluczowe

Blu-ray, DVD-Video, prognozowanie, PSNR, wytwarzanie płyt

The possibility of forecasting the impact of the bitrate on the PSNR value in the production of Blu-ray and DVD-Video discs

Abstract

During the DVD-Video and Blu-ray discs production process, the film encoded automatically is always inspected by the human operator, in order to detect fragments that require improvement. The decision of whether to perform a re-encoding as well as selection of new encoding parameters are up to the operator. Although modern encoding systems have built-in tool for automatically identifying fragments that are likely to require re-encoding, but still lacks tools to support the operator with setting new encoding parameters. The method presented in the paper allows the operator of the video encoding system to predict the value that the PSNR quality metric will reach after re-encoding video material with a chosen bit rate. Experiments confirmed the utility of the method.

Keywords

bit, Blu-ray, DVD-Video, premastering, PSNR, video quality forecasting

Bibliography

 1. Avcibas I., Sankur B., Sayood K., Statistical evaluation of image quality measures, Journal of Electronic Imaging, 11(2), 2002, 206–223.
 2. CineVision User Guide, Sonic Solutions, 2011. 
 3. Ely M., Block D., Publishing in the Age of DVD, Sonic Solutions, 1998.
 4. HDTV Contribution Codecs technology evaluation, EBU Technical Report 008, 2010.
 5. Huynh-Thu Q., Ghanbari M., The accuracy of PSNR in predicting video quality for different video scenes and frame rates, Telecommunication Systems, vol. 49, 2012, 35–48.
 6. Le Callet P., Viard-Gaudin C., Pechard S., Caillault E., No reference and reduced reference video quality metrics for end to end QoS monitoring, IEICE Trans. Commun., vol. E89-B, no. 2, 2006.
 7. Maćkowiak S., Domański M., Badania eksperymentalne kodeka MPEG cyfrowego sygnału telewizyjnego, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, 1998, 190–198.
 8. Ostaszewska A. Żebrowska-Łucyk S., Filtracja sygnału w metodach ciągłej oceny błędów kompresji materiału filmowego na rzecz automatyzacji procesu monitorowania jakości, „Pomiary Automatyka Robotyka”, nr 1, 2009, 10–13.
 9. Przelaskowski A., Kompresja danych, [www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/koda/skrypt.html], 2002.
 10. Sonic DVD Creator User Guide, Sonic Solutions, 1999.
 11. Taylor J., Johnson M.R., Crawford C.G., DVD Demystified, Third Edition, McGraw-Hill, 2006.
 12. Taylor J., Zink M., Crawford C.G., Armbrust C.M., Blu-ray Disc Demystified, McGraw-Hill, 2008.
 13. Wang Z., Sheikh H.R., Bovik A.C., No-reference perceptual quality assessment of JPEG compressed images, Proc. IEEE Int. Conf. Image Proc, 2002.
 14. Westwater R., Talisman M., Subjective quality monitoring, Conf. HPA Technology Retreat, 2004.
 15. Winkler S., Mohandas P., The evolution of video quality measurement: from PSNR to hybrid metrics, IEEE Transactions on Broadcasting 54 (3), 2008, 660–668.