Upowszechnianie i wspieranie wdrażania nowoczesnych rozwiązań z obszaru automatyki i robotyki z zastosowaniem innowacyjnych metod szkoleniowych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_207/144

Jacek Zieliński , send Marcin Słowikowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

Postęp technologiczny i rynek wymuszają stosowanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w obszarze automatyki i robotyki. Firmy oferujące takie rozwiązania muszą także dostarczyć przyszłym użytkownikom wiedzę niezbędną do obsługi urządzeń. W wielu przypadkach tradycyjne metody przekazywania wiedzy nie dają zadowalających efektów ze względu na skalę zagadnień i charakter pracy urządzeń. W artykule przedstawiono rozwiązania umożliwiające przekazywanie wiedzy na temat obsługi urządzeń automatyki i robotyki oraz narzędzia informatyczne wspierające ten proces. Wymienione w artykule metody umożliwiają także skuteczne upowszechnianie rozwiązań z obszaru automatyki i robotyki.

Słowa kluczowe

automatyzacja, e-learning, robotyzacja

Dissemination and support the implementation of innovative solutions in automation and robotics through the application of innovative solutions and training methods

Abstract

Technological progress and market forces the use of more advanced solutions in the field of automation. Companies offering such solutions must also provide future users with the knowledge necessary to operate the equipment. In many cases, traditional methods of knowledge transfer that are not possible due to the scale of the issues and the nature of the work equipment. The article presents solutions for the transfer of knowledge related to the operation of automation equipment and robotics, and information technology solutions to support this process. Mentioned in the article methods allow the effective dissemination of solutions in automation and robotics.

Keywords

automation, e-learning, robotics

Bibliography

  1. Łapiński K, Paterlik M., Wyżnikiewicz B., Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2013.
  2. Raport “End of financial support – przyszłość rynku szkoleń w Polsce” – HRP Group 2011.
  3. Bielawski L., Metcalf D., Blended eLearning. HRD Press Inc. Amherst Massachusetts 2005.
  4. Klimasara W., Pilat Z., Sawwa R., Słowikowski M., Zieliński J., „e-Learning” – nowoczesna metoda kształcenia i szkolenia zawodowego w zastosowaniu do automatyki i robotyki. Materiały konferencyjne X Konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja – nowości i perspektywy, 2006.
  5. Balaz V., VITRALAB – e-learningowy kurs programowania robotów. Conference proceedings – 10th International Conference Robtep 2010.
  6. Pilat Z., Słowikowski M., Zieliński J., Smater M., Puchalski S., Adaptation of a Learning Content for e-Learning Vocational Courses in Quality. Conference proceedings – 10th International Conference ROBTEP 2010.
  7. www.innovatrain-transfer.piap.pl/index.php/pl/.
  8. Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme), www.llp.org.pl.