System pomiarowy poślizgu względnego na hamowni podwoziowej

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_215/43

send Piotr Mróz , Sebastian Brol Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania poślizgu względnego pneumatycznego koła ogumionego samochodu na jednorolkowej hamowni podwoziowej. Ustalono, że poślizg względny może być traktowany jako błąd systematyczny, który znacząco wpływa na wynik pomiaru mocy na kołach na hamowni podwoziowej. Poślizg względny wyznaczono za pomocą opracowanego systemu pomiarowego, którego podstawą jest mikrokontroler STM32. Przedstawiono również problemy związane z kalibracją układów licznikowych, których celem jest uzyskanie jak najmniejszych niepewności pomiarowych.

Słowa kluczowe

hamownia podwoziowa, poślizg względny, prędkość, STM32

Measurement System of Relative Slip on Chassis Dynamometer

Abstract

This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.

Keywords

dynamometer, relative slip, STM32, velocity

Bibliography

 1. Arendarski J., Niepewność pomiarów. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2006.
 2. Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J., Moś D., Ocena energetycznych parametrów współpracy układu koło napędowe-droga leśna, Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010.
 3. Brol S., Analiza możliwości wykorzystania bezpośredniego pomiaru przyspieszenia do wyznaczania właściwości trakcyjnych samochodu osobowego, Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2013.
 4. Jungyun K., Design, Analysis and Control of a Spherical Continuously Variable Transmission, Rozprawa Doktorska, School of Mechanical and Aerospace Engineering, Seoul National University, Seoul 2001.
 5. Lanzendoerfer J., Szczepaniak C., Szosland A., Teoria ruchu samochodu, Wyd. PŁ, Łódź 1988.
 6. Mitschke M., Dynamika samochodu. T. 2, Drgania, WKiŁ, Warszawa 1989.
 7. Reński A., Sar H., Application of dynamic slip characteristics in simulation of vehicle, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(72)/2008, Warszawa 2008.
 8. Siłka W., Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa, 2002.
 9. Skubis T., Podstawy metrologicznej interpretacji wyników pomiaru, Wyd. PŚ, Gliwice 2004.
 10. Słowiński K., Walczyk J., Pomiary poślizgu kół przy pomocy poślizgomierza fotooptycznego, Inżynieria Rolnicza 10/2005.
 11. Szosland A., Dychto R., Wpływ parametrów dynamiki pojazdu na działanie układu ESP, Konferencja Hamulcowa, Łódź 2004.
 12. [www.antyterroryzm.com] – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (14 listopada 2014).
 13. [www.robotyka.info.pl/cyborg] – Robot Warrior I – Koło Naukowe Cyborg++ (14 listopada 2014).