Metoda oceny błędów zintegrowanych układów kursowych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_216/31

Stanisław Popowski , send Witold Dąbrowski Instytut Lotnictwa, Warszawa

Download Article

Streszczenie

W pracy przedstawiono zagadnienie szybkiej oceny błędów dewiacji zintegrowanych układów kursowych samolotu przy założeniu, że jeden z torów pomiarowych systemu jest pomiarem kursu magnetycznego, a drugi z torów może określić tzw. kurs giroskopowy. Przedstawiona metoda jest bardzo łatwa w realizacji, nie wymaga żadnych zewnętrznych urządzeń pomiarowych. Pozwala w krótkim czasie ocenić wpływ poszczególnych agregatów na wielkość błędów dewiacji. Jest to niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej i skutecznej kompensacji tych błędów.

Słowa kluczowe

802.11ac, busola giroindukcyjna, błąd dewiacji, układy kursowe

The Method of an Error Validation of Integrated Heading Systems

Abstract

This article presents the issue of the quick evaluation of deviation error of the aircraft heading integrated systems, assuming that one part for measurement system is measuring the magnetic course, and the second part may determine so called gyroscopic course. This method is very easy in implementation, it does not require any external measuring devices. It allows, within a short period of time, to evaluate the impact of each of the aggregates for the value of deviation errors. It is necessary to carry out a proper and effective compensation of these errors.

Keywords

deviation error, gyro-induction compass, integrated heading system

Bibliography

  1. Grabowski T., Popowski S., Sprawozdanie z badań błędów dewiacji samolotu I-23 przed kompensacją, Sprawozdanie z badań nr BO2/SB/03/050, Instytut Lotnictwa, Zakład Awioniki, Elektrotechniki i Integracji Systemów, Warszawa 2003.
  2. Kayton M., Fried W.R., Avionics Navigation Systems, John Wiley and Sons, Inc., 1997.
  3. Collinson R.P.G., Introduction to Avionics, Chapman & Hall 1996.
  4. Bendix/King KCS 55/55A Installation manual, AlliedSignal, Inc. 1993.
  5. [www.sbg-systems.com] Sbg Systems (18 listopada 2014).