Światowe trendy robotyki a wyzwania technologiczne polskich MŚP

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_218/79

Joanna Kulik , send Łukasz Wojtczak Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie specyfiki robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) produkcyjnych w Polsce. Omówione zostały wyzwania robotyki przemysłowej na rynku krajowym. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia rzeczywistych wdrożeń i przeglądu polskiego rynku na tle światowych trendów rozwojowych i aktualnych kierunków rozwoju robotyki przemysłowej na świecie. Jednocześnie w artykule przedstawiona jest polemika dwóch opinii. Pierwsza z nich przedstawia polski rynek robotyki jako bliźniaczy do wzorców światowych, ale nieco zapóźniony oraz prezentuje ten temat pod innym kątem, z pominięciem pewnego etapu w rozwoju systemów produkcji. Druga opinia jest wynikiem obserwowanych praktycznych różnic już na etapie samej integracji systemów zrobotyzowanych, o czym również jest mowa w artykule.

Słowa kluczowe

MŚP, roboty przemysłowe, robotyzacja produkcji, rynek robotyki przemysłowej

World Trends in Robotics and Technical Challenges of Polish SME’s

Abstract

This article presents a specific way of robotization of manufacturing SME’s in Poland. There are introduced challenges for industrial robotics in Polish market. The analysis was conducted from the perspective of real implementation and review of the Polish market on the background of global development trends and current directions of development of industrial robots worldwide. We also show a discussion between two opinions; the first one tells that in Poland robotics market is similar to the best worldwide patterns, and the second one which shows that robotization in Poland had lost some steps – they are missed. The second attitude results in practical differences already in robotic systems integration itself, which is also mentioned in the article.

Keywords

industrial robotics, industrial robots, market of industrial robotics, SME

Bibliography

 1. [www.ifr.org/uploads/media/History_of_Industrial_Robots_online_brochure_by_IFR_2012.pdf], pobrane 25.09.2015.
 2. [ww.ifr.org/industrial-robots/statistics/], pobrane 01.10.2015.
 3. [www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1286200019_g44_geoffpegman.pdf], pobrane 17.07.2015.
 4. Kulik J., Ramię w ramię z robotem. Jak współpraca robotów i ludzi ukształtuje robotykę przyszłości, „Automatyka”, Nr 9/2015, 102–103.
 5. [www.abiresearch.com/press/collaborative-robotics-market-exceeds-us1-billion-/], pobrane 11.08.2015.
 6. Kukiełka K., Różańska-Walczuk M., Robotyka przemysłowa dziś i jutro, „Pomiary Automatyka Robotyka”, Nr 11/2014, 22–27.
 7. [www.festo.com/net/pl_pl/SupportPortal/default.aspx?q=DHDG&tab=2&s=t#result], pobrane 12.09.2015.
 8. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, 90.
 9. Zdanowicz R., Robotyzacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, 20.
 10. [www.magazynprzemyslowy.pl/zarzadzanie-i-rynek/Robotyzacja-przemyslu-dlaczego-Polska-niewykorzystuje-swojej-szansy,5517,1], pobrane 20.09.2015.
 11. Raport: Polski rynek robotów i manipulatorów, Robotyka stosowana, „Control Engineering Polska”, Nr 3 (86), kwiecień 2012, 48.
 12. Control Engineering Polska, Raport: Polski rynek robotów i manipulatorów, Robotyka stosowana, Nr 3 (86), kwiecień 2012, 48.
 13. Raport: Robotyka przemysłowa, „Magazyn Przemysłowy”, Nr 1 (78), 2008, 13–14.
 14. Pilat Z., Pachuta M., Hylla R., Kubica J., Funkcjonalność i efektywność ekonomiczna zrobotyzowanego ukosowania blach, „Przegląd Spawalnictwa”, Nr 1/2014, 43–49.
 15. [www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/niskie-koszty-pracy-juz-nie-wystarcza-polska,139,0,1924491.html], pobrane 20.10.2015.
 16. Wojtczak Ł., Łamiemy schematy robotyki, „Automatyka”, Nr 6/2015, 34–39.
 17. [http://naszeblogi.pl/45881-w-fabrykach-europy-polskitani-robol-zastapi-roboty], pobrane 30.09.2015.