Automatyczna maszyna do produkcji motków z rurki detonującej montowanych w zapalnikach nieelektrycznych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_221/61

send Marek Ludwiński Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Download Article

Streszczenie

Automatyzacja procesu produkcji materiałów inicjujących przyczynia się do zwiększenia wydajności oraz bezpieczeństwa produkcji. Umożliwia odsunięcie pracowników od potencjalnych zagrożeń wynikających z obciążenia powierzchni materiałem wybuchowym. Maszyna do zwijania rurki detonującej opracowana i wykonana w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP a zainstalowana w NITROERG (do 2006 roku NITRON) zapewnia automatyczną, powtarzalną produkcję kompletnych motków rurki, wykorzystywanych następnie do produkcji zapalników nieelektrycznych lub jako gotowy wyrób do prowadzenie linii strzałowych.

Słowa kluczowe

automatyzacja, górnictwo, systemy inicjowania, ładunki wybuchowe

Automatic Machine to Productions of Hank from the Exploding Tube Installed in Nonelectric Fuses

Abstract

The automation in the production of initialing materials is increasing the productivity and the safety of the production. He enables you will turn employees away from potential hazards resulting from burdening the area with explosive. The machine for rolling up the exploding tube assures automatic, repeatable production of complete hanks, used next for the production of nonelectric fuses.

Keywords

automation, explosive charges, mining, systems of initiating

Bibliography

  1. Maranda A., Cudziło S., Nowaczewski J., Palpiński A., Podstawy chemii materiałów wybuchowych, WAT, Warszawa 1997.
  2. Dane techniczne produktów NITROERG
  3. Materiały firmy Austin Detonator
  4. Bilewicz T., Prus B., Honysz J.: Górnictwo, Wydawnictwo Śląsk 1993.