Monocykl elektryczny - projekt i realizacja

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_227/31

Seweryn Hołysz , Michał Muża , send Robert Piotrowski Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Download Article

Streszczenie

W ostatnich czasach zaobserwować można rozwój pojazdów elektrycznych. Czynnikami, które pozytywnie wpływają na to zjawisko jest redukcja emisji spalin oraz hałasu, które generują standardowe pojazdy. Przy mniejszych, mobilnych konstrukcjach elektrycznych, dodatkową zaletą jest zmniejszenie problemu związanego z zatłoczeniem ulic. Artykuł przedstawia projekt oraz wykonanie monocyklu elektrycznego. Uwzględniając założenia projektowe, opisano konstrukcję mechaniczną i elektroniczną. Elementy składowe pojazdu połączono w całość, tworząc spójną konstrukcję.

Słowa kluczowe

automatyka, mechatronika, monocykl elektryczny, projektowanie

Electric monocycle - design and realization

Abstract

Recently, it has seen a rise in development of electric vehicles. One of the factors that have had a positive impact on this phenomenon include reduction of exhaust gases and noise, emitted by standard vehicles. The additional advantage of smaller and more mobile electrical construction, is reduction of the crowded streets. This article highlights design and implementation of an electric monocycle. The mechanical and electronic structure have been detailed, taking into account the design aims. The combined components of the vehicle have eventually created a coherent construction.

Keywords

automatics, designing, electric monocycle, mechatronics

Bibliography

 1. Afonso P., Azevedo J., Cardeira C., Cunha B., Lihma P., Santos V., Challenges and solutions in an autonomous driving mobile robot competition. [in:] Proceedings of the 7th Portuguese Conference on Automatic Control – CONTROLO, September 11–13, 2006, Lisbon, Portugal.
 2. Freiberger F., Hermanns H., On the Control of Self-Balancing Unicycles. [in:] Proceedings of the Workshop on Models for Formal Analysis of Real Systems (MARS 2015), November 23, 2015, Suva, Fuji, DOI: 10.4204/EPTCS.196.3.
 3. Kadis A., Caldecott D., Edwards A., Jerbic M., Madigan R., Haynes M., Cazzolato B., Prime Z., Modelling, simulation and control of an electric unicycle. [in:] Proceedings of the 2010 Australasian Conference on Robotics & Automation (ACRA 2010), December 1–3, 2010, Bristane, Australia.
 4. Pang Chia-Chen, Shih-Ming Pan, Hung-Shiang Chuang, Chih-Huang Chiang, Dynamics Analysis and Robust Control for Electric Unicycles under Constrained Control Force. “Arabian Journal for Science and Engineering”, Vol. 41, No. 11, 2016, 4487–4507, DOI: 10.1007/s13369-016-2163-x.
 5. Srikanth B., Pavan Kumar Maddukuri S. V., Design and Fabrication of I-Cycle. “International Journal of Electronics and Electrical Engineering”, Vol. 3, No. 5, 2015, 359–364, DOI: 10.12720/ijeee.3.5.359-364.
 6. Pipczyński P., Piotrowski R., Dwukołowy pojazd balansujący – budowa i sterowanie. „Pomiary Automatyka Kontrola”, Vol. 60, Nr 4, 2014, 244-249.
 7. Lebioda S., Sidzina M., Jabłoński A., Kłosiński J., Robot balansujący – implementacja. „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, Nr 55, 2017, 29–34.
 8. Jaskulski A., Autodesk Inventor Professional 2017PL/2017+/Fusion 360. Metodyka projektowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 9. Magma: http://www.magmapolska.pl/silnik-szczotkowy-dc/, dostęp 16.01.2018.
 10. Wilk Z., Poradnik spawacza. Wydawnictwo Tarbonus, Kraków 2014.
 11. Skoć A., Świtoński E., Przekładnie zębate. Zasada działania. Obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 12. Bieczyński D., Technologia montażu elektroniki. „Elektronika Praktyczna”, Nr 4, 2013, 75–78.
 13. Charoy A., Kompatybilność elektromagnetyczna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
 14. Botland, https://botland.com.pl/akumulatory-li-pol-3s-111v-/9317-pakiet-li-pol-redox-3000mah-20c-3s-111v.html, dostęp 23.01.2018.
 15. Datasheet LM2596.
 16. Datasheet Arduino UNO R3.
 17. Mielczarek W., Szeregowe interfejsy komunikacyjne. Helion, Gliwice 1993.
 18. Brzózka J., Regulatory i układy automatyki. Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2004.
 19. Zając M., Filtracja Kalmana w technice na przykładzie urządzenia SST. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki”, Vol, 12, Nr 1, 2013, 5–20.
 20. Datasheet BTS7960.
 21. Datasheet MPU6050.