Analiza możliwości pomiaru położenia z użyciem GPS oraz barometrycznego czujnika wysokości

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_229/33

Patryk Szywalski , send Dawid Wajnert Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki

Download Article

Streszczenie

Tematem artykułu jest analiza wyników pomiaru położenia, zrealizowanego za pomocą trzech egzemplarzy odbiorników GPS oraz czujnika ciśnienia, na podstawie której wykonano barometryczny czujnik wysokości. Systemy nawigacji są stosowane głównie w autonomicznych lotach bezzałogowych systemów latających, które wymagają dużej dokładności pomiaru pozycji urządzenia. W artykule zaproponowano sposób doboru odbiornika sygnału GPS na podstawie charakterystyk statycznych i dynamicznych.

Słowa kluczowe

barometryczny czujnik wysokości, gps, quadrocopter

Possibility Analysis of the Location Measurement by Using the GPS Receiver and Barometric Altimeter

Abstract

The subject of the article is the analysis of the position with using three pieces of GPS receivers and a pressure sensor which was the basis of the barometric height sensor. The navigation
application is designed primarily to the use of quadrocopters, that requires the highest accuracy of the device position measurement. The paper proposes a method of selecting the GPS signal receiver based on static and dynamic characteristics.

Keywords

barometric altitude sensor, gps, quadrocopter

Bibliography

 1. Becmer D., Skorupka D., Duchaczek A., Trendy rozwojowe bezzałogowych systemów latających, „Problemy Techniki Uzbrojenia”, Zeszyt 136 nr 4/2015, 19–40.
 2. Piotrowski P., Witkowski T., Piotrowski R., Bezzałogowa zdalnie sterowana jednostka latająca, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 19, Nr 1/2015, 49–55.
 3. Krasuski K., Wierzbicki D., Wyznaczenie kursu bezzałogowego statku powietrznego na podstawie danych GPS i INS, „Pomiary Automatyka Robotyka”, Nr 4/2015, 63–68.
 4. Topczewski S., Żugaj M., Narkiewicz J., Integrated attitude and navigation system for small airplane, “Journal of KONES Powertrain and Transport”, Vol. 24, No. 1, 2017, 339–348.
 5. Szywalski P., Opracowanie algorytmu autonomicznego lotu dla bezzałogowego system latającego, Opole 2017.
 6. Madgwick S., An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays, http://x-io.co.uk/res/doc/madgwick_internal_report.pdf, (pobrano: 2018-05-01).
 7. Sang Heon Oh, Dong-Hawn Hwang, Low-cost and high performance ultra-tightly coupled GPS/INS integrated navigation method, Space Research 2017, Vol. 60, Issue 12, 2691–2706.
 8. Pacholski N., Extending the sensor edge smart drone positioning system, MSc Thesis, The University of Technology, Adelaide 2013.
 9. https://marvelmind.com, dostęp: 2018-05-01.
 10. Strzelczyk P., Macek-Kamińska K., Kontroler lotu dla bezzałogowych obiektów latających, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 19, Nr 4/2015, 69–73.
 11. UBlox NEO-6M datasheet
 12. UBlox 7 datasheet
 13. UBlox NEO-M8N datasheet
 14. ST Micro LPS25H datasheet
 15. www.google.pl/maps, dostęp: 2018-06-10
 16. Wenjie Zhu, Yu Dong, Guanglong Wang, Zhongtao Qiao, Fengqi Gao, High-precision Barometric Altitude Measurement Method and Technology, 2013 IEEE International Conference on Information and Automation (ICIA), 430–435.