Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu stacji zrobotyzowanych

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_236/63

Dariusz Szybicki , send Paulina Pietruś Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki

Download Article

Streszczenie

Do niedawna wirtualna rzeczywistość kojarzyła się głównie z grami komputerowymi. Technologia ta to jednak przyszłość nie tylko branży rozrywkowej – coraz częściej znajduje zastosowanie w obszarze IT, medycynie oraz przemyśle. Wirtualna rzeczywistość ma generować zupełnie nowy cyfrowy świat. To rzeczywistość zaprojektowana przy użyciu narzędzi komputerowych, dzięki którym użytkownik czuje się tak, jakby był w niej realnie obecny. Obecnie wirtualna rzeczywistość ma wiele do zaoferowania branży przemysłowej – pozwala na trójwymiarowe projektowanie stacji zrobotyzowanych, tworzenie modeli symulacyjnych, dzięki którym można dokładnie zobaczyć, jak będzie wyglądała i funkcjonowała nowa stacja jeszcze przed jej uruchomieniem. W artykule przedstawiono proces projektowania i programowania stacji zrobotyzowanych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Słowa kluczowe

manipulator ABB, okulary Oculus Rift, stanowisko zrobotyzowane, wirtualna rzeczywistość

The use of virtual reality in the design of robotic stations

Abstract

Until recently, virtual reality was associated mainly with computer games. However, this technology is not only the future of the entertainment industry – it is increasingly used in IT, medicine and industry. Virtual reality generates a completely new digital world. It is a reality designed using computer tools, thanks to which the user feels as if he was really present in it. Currently, the virtual reality has a lot to offer the industry – allows for the three-dimensional design of robotic stations, creating simulation models, through which you can see exactly what the new station will look like and functioning before its launch. The article presents the process of designing and programming robotic stations using virtual reality.

Keywords

ABB manipulator, Oculus Rift glasses, robotic position, virtual reality

Bibliography

 1. Burdea G.C., Coiffet P., Virtual reality technology. John Wiley & Sons, 2003.
 2. Gallagher A.G., Ritter E.M., Champion H., Higgins G., Fried M.P., Moses G., Smith D., Satava R.M., Virtual reality simulation for the operating room: proficiency-based training as a paradigm shift in surgical skills training. “Annals of Surgery”, Vol. 241, No. 2, 2005, 364–372, DOI: 10.1097/01.sla.0000151982.85062.80.
 3. Grajewski D., Górski F., Zawadzki P., Hamrol A., Application of virtual reality techniques in design of ergonomic manufacturing workplaces. “Procedia Computer Science”, Vol. 25, 2013, 289–301, DOI: 10.1016/j.procs.2013.11.035.
 4. Koźlak M., Kurzeja A., Nawrat A., Virtual Reality Technology for Military and Industry Training Programs. [in:] Nawrat A., Kuś Z. (eds) Vision Based Systems for UAV Applications. Studies in Computational Intelligence, Vol. 481, 2013, 327–334, Springer, Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-319-00369-6_21.
 5. Juan Li Wen, et al. Analysis and simulation of a 6R robot in virtual reality. IFAC-PapersOnLine, Vol. 49, No. 16, 2016 , 426–430, DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.10.078.
 6. Matsas E., Vosniakos G.-Ch., Design of a virtual reality training system for human–robot collaboration in manufacturing tasks. “International Journal on Interactive Design and Manufacturing”, Vol. 11, No. 2, 2017, 139–153, DOI: 10.1007/s12008-015-0259-2.
 7. Mihelj M., Novak D., Beguš S., Virtual Reality Technology and Applications. Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering. Springer, 2014.
 8. Ortiz J.S. et al., Virtual Training for Industrial Automation Processes Through Pneumatic Controls. [in:] De Paolis L., Bourdot P. (eds) Augmented Reality, Virtual Reality, and Computer Graphics. AVR 2018. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10851. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-95282-6_37.
 9. Shao F., Robotham A.J., Hon K.K., Development of a 1:1 Scale True Perception Virtual Reality System for design review in automotive industry. “Advances in Manufacturing Technology”, Vol. 2, 2012, 468–743.  
 10. Improov3: Collaborate in VR around your CAD model [www.improovr.com/home-v2/?gclid=EAIaIQobChMIgd35972s4QIVBcqyCh3OVAOHEAAYAyAAEgL3KPD_BwE&fbclid=IwAR2POrwBrMh-1j4v0mjn67VER9LXkKSKZcL6NFDSQo21a2KL4os0o-r1u6U].
 11. Manufacturing Cars with Virtual Reality, 2017 [www.asme.org/topics-resources/content/manufacturing-cars-with-virtual-reality].
 12. Virtual Reality Im Triebwerksbau Wird Realität, 2016 [www.bdli.de/innovation-der-woche/virtual-reality-im-triebwerksbau-wird-realitaet].
 13. Auf dem Weg zur Industrie 4.0 | Rolls-Royce Deutschland [www.youtube.com/watch?v=mhk-maMWJkg].
 14. Factory 4.0 – Renault Experiment With Mixed Reality To Control Quality, 2017 [https://metrology.news/renaulttrucks-experiment-with-mixed-reality-control-quality].
 15. 3D AR App Mercedes cAR and VR goggles: Mercedes-Benz is accelerating digitalisation in Sales, 2018 [https://medium.com/xrbootcamp/3d-ar-app-mercedes-car-andvr-goggles-mercedes-benz-is-accelerating-digitalisation-insales-d32c72f1d25a].
 16. Francois de Bodinat, Virtual reality in the driver’s seat, 2016 [https://www.itproportal.com/features/virtual-reality-in-the-drivers-seat/].
 17. Lowood H.E. for The Encyclopedia Britannica. Virtual reality (VR) [www.britannica.com/technology/virtual-reality].