Projekt i oprogramowanie zrobotyzowanej stacji spawalniczej z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_242/45

send Paulina Pietruś , Magdalena Muszyńska , Dariusz Szybicki Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki

Download Article

Streszczenie

Zastosowanie technologii VR w przemyśle stale rośnie. System ten znacznie ułatwia pracę inżyniera, pozwalając użytkownikowi na interakcję z modelami 3D za pomocą gogli wirtualnej rzeczywistości. W artykule przedstawiono projekt i oprogramowanie zrobotyzowanej stacji umożliwiającej tworzenie instrukcji ruchu z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości. Dokonano przeglądu istniejących rozwiązań przemysłowych, wykorzystujących technologię VR w symulatorach spawalniczych oraz innych branżach przemysłu. Zaprezentowano oraz zbudowano projekt stacji spawalniczej w środowisku RobotStudio. Napisano oprogramowanie, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość oraz wykonano model rzeczywistego narzędzia metodą druku 3D. Przeprowadzono testy zaprojektowanej stacji spawalniczej.

Słowa kluczowe

RobotStudio, spawanie, stacja zrobotyzowana, wirtualna rzeczywistość

Project and Software of a Robotic Welding Station Using Virtual Reality Technology

Abstract

The use of VR technology in various industries, including in the industry is constantly growing. ABB is one of the first companies to introduce programming using virtual reality to its offer. This system greatly facilitates the work of an engineer, allowing the user to interact with 3D models through virtual reality goggles. The article presents the design and software of a robotic station that enables the creation of movement instructions using virtual reality technology. The review of the existing industrial solutions using VR technology in welding simulators and other industries. A project of a welding station in the RobotStudio environment was presented and built. Software was written using virtual reality and a model of the real tool was made using the 3D printing method. The designed welding station was tested.

Keywords

robotic station, RobotStudio, virtual reality, welding

Bibliography

 1. Burdea G. C., Coiffet P. Virtual reality technology. John Wiley & Sons, 2003.
 2. Szybicki D., Pietruś P., Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu stacji zrobotyzowanych. „Pomiary Automatyka Robotyka”, R.  24, Nr  2, 2020, 63–68, DOI: 10.14313/PAR_236/63
 3. Muszyńska M., Szybicki D., Gierlak P., Kurc K., Burghardt A., The Use of VR to Analyze the Profitability of the Construction of a Robotized Station. “Advances in Manufacturing Science and Technology”, 44(1), 2020, 32–37.
 4. Dymora P., Bolanowski M., Mazurek M., Kowal B., Salach M., Raport dotyczący uwarunkowań technicznych wdrażania technologii VR w dydaktyce na kierunkach Automatyka i robotyka oraz informatyka prowadzonych przez WEiI z potencjalnymi zastosowaniami dla Przemysłu 4.0. https://rid.prz.edu.pl/raport-prz/raport-potencjalu, 2019.
 5. Tilhou R., Taylor V., Crompton H., 3D Virtual Reality in K-12 Education: A Thematic Systematic Review. [In:] Emerging Technologies and Pedagogies in the Curriculum (169–184). Springer, Singapore, 2020.
 6. Scales J., How VR Welding Simulators can Improve the Workforce & Position, Welding Operations for the future Succes http://education.lincolnelectric.com/wp-content/ uploads/2019/01/Lincoln-Electric-White-Paper-Virtual-Reality-Trainers-Industry-01-2019.pdf
 7. Lincoln Electric Company, VRTEX 360 OPERATOR’S MANUAL. https://www.lincolnelectric.com/assets/servicenavigator-public/lincoln3/im10046.pdf, 2017.
 8. ForgeFX Simulations. Aircraft Deicing Operator Training Simulator. https://forgefx.com/simulation-projects/aircraft-ground-support/deicing-training-simulator/
 9. Żmigrodzka M., Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji. „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, (4 (26)), 2017, 117–133.
 10. HIK-CONSULTING. Symulator Spawania Nowej Generacji. https://www.symulatory-szkoleniowe.eu/files/Weldtrainer_PL2_HIK.pdf
 11. Jagiełowicz M., Symulator do spawania na Wydziale Mechaniczo-Technologicznym. https://www.prz.edu.pl/ uczelnia/aktualnosci/symulator-do-spawania-na-wydziale-mechaniczno-technologicznym-1797.html, 2020.
 12. ABB, IRB2600ID Industrial robot. https://library.e.abb. com/public/f198ac79e5b14edea279cba33b158be8/ ROB0205EN_IRB2600ID_RevE.pdf, 2019.
 13. ABB, Product manual IRB2600. https://abb.sluzba.cz/Pages/Public/IRC5UserDocumentationRW6/ en/3HAC035504%20PM%20IRB%202600-en.pdf, 2018.
 14. ABB, IRBP R Positioner. https://library.e.abb.com/ public/7ae06be0a83848508bbafae510dc827b/IRBP R_PR10111EN_RevD.pdf, 2019.
 15. Fronius International GMBH. Operating Instructions: Spare parts list, Wire-feed unit. https://www.fronius.com/~/downloads/Perfect%20Welding/Operating%20Instructions/42%2C0426%2C0006%2CEN.pdf
 16. Fronius International GMBH. Instrukcja Obsługi: Źródło zasilania MIG/MAG. https://www.fronius.com/~/downloads/Perfect%20Welding/Operating%20Instructions/42%2C0426%2C0001%2CPL.pdf
 17. ABB, IRC5 Industrial Robot Controller. https://library.e.abb.com/public/d6f68ade0cb24d6aa0fe79220321d187/IRC5_ROB029 5EN-Rev.D.pdf, 2019.
 18. ABB, Assembly instruction: Torch Service Center TSC 2013. https://abb.sluzba.cz/Pages/Public/IRC5UserDocumentationRW6/en/3HDA000057A8519-001_Assembly%20Instructions_TSC2013_Rev03.pdf, 2018.
 19. ABB, Operating manual: RobotStudio. https://library.e.abb.com/public/244a8a5c10ef8875c1257b4b0052193c/3HAC032104-001_revD_en.pdf., 2020