Problem pomiaru małych prędkości ruchu obiektu względem powietrza

pol Article in Polish DOI:

send Stanisław Popowski Instytut Lotnictwa, Warszawa

Download Article

Streszczenie

W referacie przedstawiono problemy związane z pomiarami małych prędkości względem powietrza. Pomiary te wykorzystywane są w badaniach różnych obiektów latających, jak: śmigłowce, szybowce, motolotnie, poduszkowce oraz obiektów typu UAV. Zaproponowano dwie proste metody pomiaru. Jedna wykorzystuje wielopunktowy pomiar anemometryczny z turbinkami, druga - pomiary za pomocą odbiornika GPS oraz sondy ciśnieniowej. W referacie opisano wykonane próby, które potwierdziły przydatność tych metod do konkretnych zastosowań.

Słowa kluczowe

obiekt latający, pomiary małych prędkości

A problem of low airflow velocities measurement

Abstract

In the article some problems of low airflow velocity measurement are presented. These measurements are used in investigations of several flying objects like helicopters, gliders, ultra-light aircraft, hovercraft and UAVs. Two simple measuring methods are proposed. The first one is based on the system of turbine anemometers, while the second one is based on GPS and pressure sensor output signals fusion. Experimental results presented in the paper prove the applicability of discussed methods for substantial projects.

Keywords

flying object, low velocities measurement

Bibliography

  1. Dąbrowski W., Popowski S.: Dobór konfiguracji systemu pomiarów parametrów lotu BSL-a w zależności od intensywności manewrów. Konferencja Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności, Gdynia 2003, ISBN 83-87280-60-7, tom 2, str. 349 - 356. 
  2. Kornfeld Richard P., Hansman R. John, Deyst John J.: The impact of GPS velocity based flight controlon flight instrumentation architecture. Massachusetts Institute of Technology, June 1999. 
  3. Popowski S.: Pokładowy układ pomiarowo-rejestrujący w badaniach zjawiska pierścienia wirowego, VI Forum Wiropłatowe, Warszawa, październik 2005.