Rozdzielczość a niepewność wyniku pomiaru

pol Article in Polish DOI:

Albin Czubla , send Paweł Fotowicz Główny Urząd Miar

Download Article

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono sposób uwzględniania rozdzielczości w niepewności wyniku pomiaru w oparciu o doświadczenie metrologiczne autorów zdobywane podczas pomiarów przy wzorcowaniu i podczas analizy wpływu na niepewność wyniku pomiaru czynników związanych z przyrządem i metodą pomiarową. Zwrócono szczególną uwagę na problemy występujące w praktyce.

Słowa kluczowe

metrologia, niepewność pomiaru, rozdzielczość

Resolution and uncertainty of measurement result

Abstract

In this paper, the way of accounting the resolution in evaluation of uncertainty of measurement result was presented. It was based upon metrological experiences of authors, collected during performance of measurements for calibration and analysis of influence of factors concerning the measurement instrument and measurement method on uncertainty of measurement result. The special attention was paid into problems occurring in practice.

Keywords

measurement uncertainty, metrology, resolution

Bibliography

  1. Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Dokument EA-4/02, European cooperation for Accreditation. Tłumaczenie Główny Urząd Miar, Warszawa, 2001. 
  2. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, International Organization for Standardization. Tłumaczenie: Główny Urząd Miar, Warszawa, 1999. 
  3. I. Lira, W. Woeger: The evaluation of standard uncertainty in presence of limited resolution of indicating devices, Measurement Science and Technology 8 (1997), s. 441-443 
  4. I. Lira: Resolution revisited, Metrologia 43 (2006), s. L14-L17 
  5. G. Taraldsen: Instrument resolution and measurement accuracy, Metrologia 43 (2006), s. 539-544 
  6. R. Willink: On the uncertainty of the mean of digitized measurements, Metrologia 44 (2007), s. 73-81 
  7. J. Hannie, H. K. Iyer, C. M. Wang: Fiducial approach to uncertainty assessment accounting for error due to instrument resolution, Metrologia 44 (2007), s. 476-483 
  8. M. Lisowski: Czynniki pomijane a wpływające na niepewność wzorcowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych, Podstawowe Problemy Metrologii - Prace Komisji Metrologii PAN, Seria: Konferencje Nr 11, s. 17-22, Katowice, 2006. 
  9. Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii, International Organization for Standardization. Tłumaczenie: Główny Urząd Miar, Warszawa, 1996