Porównanie algorytmów liniowej regulacji predykcyjnej

pol Article in Polish DOI:

Maciej Szumski Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej PW

Download Article

Streszczenie

Referat zawiera porównanie algorytmów predykcyjnych stosowanych w układach regulacji temperatury systemu ogrzewania budynku. Badania wykonano na modelu fizycznym umieszczonym w komorze klimatycznej. Porównanie dotyczy algorytmu DMC z modelem w postaci odpowiedzi skokowej, algorytmu GPC z modelem transmitancyjnym oraz algorytmu MPCS w dwóch wersjach: z obserwatorem stanu zbudowanym w oparciu o regułę Ackermanna oraz z filtrem Kalmana z zastosowaniem funkcji ortonormalnych.

Słowa kluczowe

algorytm predykcyjny, układ regulacji temperatury

Comparison of linear prediction control algorithms

Abstract

This paper contains a comparison of several prediction algorithms used in temperature controllers within heating systems. Tests were conducted using a scale house model placed in an environmental chamber. The comparison includes a DMC algorithm with a unit step function model, a GPC algorithm with transmittance model and two MPCS algorithm variations: one with state observer based on Ackermann's rule and one using Kalman filter utilizing orthonormal functions.

Keywords

prediction algorithm, temperature controller

Bibliography

  1. [AndMo71] Brian D.O. Anderson, John Barratt Moore Linear Optimal Control Prentice Hall, Hemel Hempstead, 1971
  2. [CB99] E.F. Camacho, C. Bordons Model Predictive Control Springer 2003
  3. [Mac02] J.M. Maciejowski Predictive Control with Constraints Prentice Hall 2002
  4. [Ross03] J.A. Rossiter Model_Based Predictive Control CRC PRESS 2003
  5. [Tat02] Piotr Tatjewski Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych. Struktury i algorytmy EXIT 2002
  6. [Tat07] Piotr Tatjewski Advanced Control of Industrial Processes. Structures and Algorithms Springer 2007
  7. [Wang08] Hugues Garnier, Liuping Wang Identification of Continuous - time Models from Sampled Data Springer 2008
  8. [Wang09] Liuping Wang Model Predictiv Control System Design and Implementation Using MATLAB Springer 2009