Względna punktowa zupełność dodatnich układów ciągło-dyskretnych niecałkowitego rzędu

pol Article in Polish DOI:

send Wojciech Trzasko Politechnika Białostocka w Białymstoku

Download Article

Streszczenie

W pracy sformułowano definicje oraz podano warunki konieczne i wystarczające punktowej zupełności oraz względnej punktowej zupełności dodatnich liniowych dwuwymiarowych układów ciągło-dyskretnych niecałkowitego rzędu. Podano też metodę wyznaczania nieujemnych warunków brzegowych, dla których trajektoria stanu układu względnie punktowo zupełnego przechodzi przez dowolny zadany nieujemny stan końcowy. Rozważania zilustrowano przykładem.

Słowa kluczowe

dodatnie liniowe układy ciągło-dyskretne, punktowa zupełność

Relative pointwise completeness of positive continuous-discrete time fractional order systems

Abstract

The paper considers a class of linear 2D positive continuous-discrete time fractional order systems. The definitions of pointwise completeness and relative pointwise completeness are introduced and necessary and sufficient conditions are given. The considerations are illustrated by numerical example.

Keywords

pointwise completeness, positive linear continuous-discrete time system

Bibliography

 1. Busłowicz M., Kociszewski R., Trzasko W.: Punktowa degeneracja i punktowa zupełność liniowych dodatnich układów dyskretnych z opóźnieniami, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, ser. Automatyka, vol. 145, s. 51-56, 2006.
 2. Kaczorek T.: Pointwise completeness and pointwise degeneracy of standard and positive hybrid systems described by the general model, Archives of Control Sciences, vol. 20, nr 2, s. 121-131, 2010.
 3. Kaczorek T.: Pointwise completeness and pointwise degeneracy of standard and positive Roesser models, Pomiary, Automatyka, Kontrola, vol. 56, nr 2, s. 163-165, 2010.
 4. Kaczorek T., Busłowicz M.: Pointwise completeness and pointwise degeneracy of linear continuous-time fractional order systems, JAMRIS, vol. 3, nr 1, s. 8-11, 2009.
 5. Kaczorek T.: Positive fractional 2D hybrid linear systems, Bull. Pol. Ac.: Sci. Tech. 56 (3), pp. 273-277, 2008.
 6. Kaczorek T., Marchenko V., Sajewski Ł.: Solvability of 2D hybrid linear systems - comparison of three methods, Acta Mechanica et Automatica, vol. 2, nr 2, s. 59-66, 2008.
 7. Kaczorek T.: Positive 2D hybrid linear systems, Bull. Pol. Ac.: Sci. Tech. 55 (4), pp. 351-358, 2007.
 8. Kaczorek T.: Positive 1D and 2D Systems, Springer-Verlag, London 2002.
 9. Kaczorek T.: Wybrane zagadnienia teorii układów niecałkowitego rzędu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 10. Trzasko W.: Względna obserwowalność dodatnich układów ciągło-dyskretnych, Pomiary, Automatyka, Kontrola, vol. 56, nr 5, s. 396-399, 2010.
 11. Trzasko W.: Względna punktowa zupełność dodatnich układów ciągło-dyskretnych, Automation 2009, Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2009, 455-464.
 12. Trzasko W.: Reachability and controllability of positive fractional discrete - time systems with delay, JAMRIS, vol. 2, nr 3, s. 43-47, 2008.
 13. Trzasko W., Busłowicz M., Kaczorek T.: Pointwise completeness of discrete-time cone-systems with delays, in Proc. of EUROCON 2007 (CD), s. 606-611, 2007.
 14. Weiss L.: Controllability for various linear and nonlinear systems models, Lecture Notes in Mathematics, vol. 144, Seminar on Differential Equations and Dynamic System II, Springer Verlag, pp. 250-262, 1970.