Konstrukcja robota turniejowego Mirror startującego w zawodach Mini Sumo

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_204/66

Tymoteusz Cejrowski , send Mateusz Paczyński , Dawid Machala Studenckie Koło Automatyków SKALP, Politechnika Gdańska

Download Article

Streszczenie

W artykule zaprezentowano projekt budowy robota turniejowego, startującego w zawodach Mini Sumo. Omówiono założenia dyscypliny Mini Sumo oraz konstrukcję mechaniczną, algorytmy sterujące i elektronikę zawartą w robocie.

Słowa kluczowe

elektronika, mini sumo, robotyka turniejowa

Construction of tournament robot Mirror taking part in Mini Sumo competition

Abstract

The article presents a project of tournament robot which participates in Mini Sumo competitions. The article explains rules of Mini Sumo competition and describes mechanical design, control algorithms and electronics used in the robot.

Keywords

electronics, mini sumo, tournament robotics

Bibliography

  1. Kardaś M., Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania Wydawnictwo Atnel, Szczecin 2011.
  2. Atmel Corporation: ATmega128 Datasheet, 2011.
  3. [www.forbot.pl] – Forbot – portal internetowy poświęcony robotyce amatorskiej.