Estymacja przechyłki torów kolejowych podczas ruchu z dużą prędkością

pol Article in Polish DOI:

send Stanisław Popowski , Witold Dąbrowski Instytut Lotnictwa

Download Article

Streszczenie

W pracy przedstawiono metody estymacji przechyłki torów kolejowych podczas ruchu z dużą prędkością. Realizowane jest to dwutorowo. Raz poprzez pomiar odpowiedniej składowej przyspieszenia ziemskiego, na platformie umieszczonej na pojeździe, przy uwzględnieniu działającego przyspieszenia bocznego wynikającego z ruchu po łuku. A drugi raz poprzez całkowanie zmierzonej prędkości kątowej. W procesie estymacji następuje integracja obu pomiarów.

Słowa kluczowe

geometria torów kolejowych, przechyłka

Estimation of track cross inclination in high speed motion

Abstract

The article presents methods for track cross inclination estimation, performed during high speed motion of the vehicle. The process is realized in two phases. The first phase is the measurement of the appropriate gravity vector component, performed on vehicle located platform, while the transversal acceleration resulted from the motion along curved trajectory is taken into account. The second phase is the integration of the measured angular velocity. The estimation process is finalized by the fusion of the results of both phases.

Keywords

geometry of railway tracks, inclination

Bibliography

  1. H. Bałuch, Diagnostyka nawierzchni kolejowej, WKŁ, 1978. 
  2. M. S. Grewal, A. P. Andrews: Kalman Filtering, Prentice-Hall, Inc. 1993. 
  3. S. Merhav: Aerospace Sensor Systems and Applications, Springer -Verlag, 1996. 
  4. M. Rechel, V.I.Gupalov, D.P. Loukianov, A.V. Mochałov: Construction Principles and Operation Experience of the Track Surveying System on Laser Gyros, Stuttgart 1996.